Projekt „Małopolski Tele-Anioł” – zmiany Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Zaproponowane zmiany dotyczą procesu rekrutacji Uczestników/czek do projektu i umożliwiają zakwalifikowanie do projektu Kandydata/tki na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

  • Karty oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (załącznik nr 7 do Regulaminu),
  • Zaświadczenia lekarskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 7a do Regulaminu
  • orzeczenia o niepełnosprawności, z którego zapisów wprost wynika niesamodzielność Kandydata/tki i potrzeba wsparcia w codziennej egzystencji.

Jeden z wyżej wymienionych dokumentów należy przedstawić na drugim etapie rekrutacji – podczas tzw.  Podstawowej oceny sytuacji materialno-życiowej w celu potwierdzenia spełnienia kryteria włączenia do projektu.

Pozostałe zapisy w Regulaminie pozostają bez zmian (https://gops.zabierzow.org.pl/malopolski-tele-aniol/)

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel

Zaświadczenie lekarskie

 

Możesz również polubić…

Skip to content