Przebieg realizacji programu „Rodzina 500 plus” – stan na koniec czerwca

Do końca czerwca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie wpłynęło łącznie 1892 wniosków, z tego 1290 w wersji papierowej i 602 w wersji elektronicznej. Wydano 1513 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczenia wychowawczego dla 3130 dzieci. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2 450 314,50 złote.
Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, zgodnie z kolejnością ich składania. Osoby, które złożyły błędnie wypełnione wnioski lub nie dostarczyły wszystkich wymaganych dokumentów są informowane o brakach telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwiem poczty tradycyjnej. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ustawodawca przewidział 3 miesiące na rozpatrzenie złożonego wniosku.
Pozytywnie rozpatrzony wniosek jest potwierdzany wydaną decyzją administracyjną, w której określona jest między innymi wysokość świadczenia wraz z terminem wypłaty. Świadczenia są przekazywane na konta bankowe rodzin do ostatniego dnia miesiąca. Natomiast osoby, które zadeklarowały odbiór świadczenia w kasie, mogą to uczynić każdego 25 dnia miesiąca (lub dnia następnego, jeśli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy). W sytuacjach wyjątkowych (np. duża ilość nowo rozpatrzonych wniosków) możliwa jest wypłata w innych terminach.

„Dzięki 500+” – materiały udostępnione przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Możesz również polubić…

Skip to content