Przebieg realizacji programu „Rodzina 500 plus” – stan na koniec kwietnia

Niniejszym informujemy, że do końca kwietnia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie wpłynęło łącznie 1513 wniosków, z tego 1018 w wersji papierowej, a 495 w wersji elektronicznej. Wydano 364 decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego dla 395 dzieci. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 164 500 złotych.
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich składania. Osoby, które złożyły błędnie wypełnione wnioski lub nie dostarczyły wszystkich wymaganych dokumentów są informowane o brakach na bieżąco telefonicznie przez pracowników Ośrodka. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ustawodawca przewidział 3 miesiące na rozpatrzenie złożonego wniosku.
Pozytywnie rozpatrzony wniosek jest potwierdzany wydaną decyzją administracyjną, w której określona jest między innymi wysokość świadczenia wraz z terminem wypłaty. Decyzje dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście przez pracowników Ośrodka. Każdy z doręczycieli posiada odpowiedni identyfikator wydany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Odbiór decyzji musi zostać potwierdzony podpisem oraz datą jej otrzymania.
Kolejna wypłata świadczeń z programu „Rodzina 500 plus” jest przewidziana na koniec maja.

Możesz również polubić…

Skip to content