Informacja w sprawie pomocy osobom doznającym przemocy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w związku z obecna kryzysową sytuacją spowodowaną korona wirusem COVID-19, przypomina, że wciąż można korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jeśli szukasz kontaktu w tej sprawie zadzwoń pod numer Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Tel. 12 285 14 13 wew. 17

czynny w godzinach
Pn 9.00 – 17.00
Wt – Pt 8.00 -16.00

Osoba doznająca przemocy lub też, ktoś z jej otoczenia może nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym, specjalistą pracy z rodziną, psychologiem działających w ramach Punktu (tel. 12 285 14 13 wew. 17) lub bezpośrednio z Policją (Komisariat Policji w Zabierzowie tel. 12 258 03 50; Telefon alarmowy 112; Policja 997).

Formy pomocy:

– wsparcie;
– pomoc psychologiczna;
– działania podejmowane w ramach procedury :Niebieskiej Karty”;
– informacja o innych formach pomocy, w tym działaniach na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia przemocą w rodzinie;

Ważne:

  1. Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/);
  2. Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii?fbclid=IwAR1yRXOyu9D1eoUrMXsYgGdypSDdg-7StC3cPTDtoi7j1VzoBGQdvy5gxG8)
  3. Rodzina razem – czyli wsparcie dla rodzin w czasie pandemii (https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wspracie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html)

Możesz również polubić…

Skip to content