Spotkania edukacyjne dla ofiar przemocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie serdecznie zaprasza na cykl spotkań w ramach projektu socjalnego „Spotkania edukacyjne dla ofiar przemocy objętych procedurą Niebieskiej Karty”, które zostaną zorganizowane w listopadzie i grudniu 2017 roku w siedzibie GOPS.

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest w dniu 16  listopada 2017 roku o godz. 13.30.

Celem spotkań jest edukacja ofiar przemocy w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych. Podczas spotkań uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat cyklu przemocy, mechanizmów funkcjonowania ofiary i sprawcy, współuzależnienia, świadomości  w zakresie własnych praw oraz praw w toku postępowania sądowego (karnego, rodzinnego, rozwodowego, alimentacyjnego), nabędą umiejętności przygotowywania pism procesowych.

Spotkania prowadzone będą przez Monikę Florczak-Wątor – radcę prawnego, mediatora, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Panią Justynę Wilkowską Michalczyk – psychologa, psychoterapeutę, specjalizującego się w zakresie interwencji kryzysowej i psychologii klinicznej.

Szczegółowe informacje o tematyce spotkań dostępne są pod nr telefonu 12 285 14 13 wew. 17. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Możesz również polubić…

Skip to content