Spotkania edukacyjne dla seniorów w Rudawie oraz Rząsce

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zaprasza seniorów na spotkania o prawie i mediacji, które zostaną zorganizowane w dniu 13 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w Rudawie (świetlica) oraz w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w Rząsce (świetlica). Celem spotkań jest podniesienie świadomości prawnej seniorów oraz poszerzenie ich wiedzy na temat ich praw, a także wskazanie możliwości rozwiązania na drodze prawnej i mediacyjnej najczęstszych problemów osób starszych.

W miesiącu wrześniu 2017 roku w Klubach Seniora na terenie Gminy Zabierzów zostały przeprowadzone badania ankietowe mające na celu wyłonienie obszarów problemowych osób starszych. Z wypełnionych ankiet wynika, iż zagadnieniami, które warto poruszyć na spotkaniach są kwestie przekazanie majątku najbliższym w spadku (dziedziczenie ustawowe i testamentowe), darowizna nieruchomości (możliwość jej odwołania, dożywocie w akcie notarialnym) oraz obowiązki dzieci w stosunku do rodziców (obowiązek opieki, obowiązek alimentacyjny).

Spotkania prowadzone będą przez Monikę Florczak-Wątor, która jest radcą prawnym, mediatorem i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seniorzy zainteresowani są również procedurą kierowania do domu pomocy społecznej, informujemy, iż ta tematyka będzie poruszana w przyszłym roku.

 

Możesz również polubić…

Skip to content