Stypendium socjalne na cele edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Zabierzów

O stypendium ubiegać mogą się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny  nie może przekroczyć 514,00 zł netto miesięcznie. 

W celu otrzymania stypendium należy przedstawić następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (oddzielnie dla każdego dziecka) wypełniony przez prawnego opiekuna, rodzica lub pełnoletniego ucznia,
  • zaświadczenie o dochodach netto rodziny z m-ca poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyznanie stypendium i o każdą jego zmianę,
  • odcinek renty/emerytury z m-ca poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyznanie stypendium i o każdą jego zmianę, w przypadku pobierania renty lub emerytury przez któregoś z członków rodziny,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) w przypadku gdy taka sytuacja ma miejsce,
  • w przypadku otrzymywania innych dochodów w tym działalności gospodarczej- decyzja potwierdzająca ich wysokość,
  • w przypadku korzystania z pomocy społecznej – zaświadczenie z GOPS o wysokości pobieranych zasiłków,
  • zaświadczenie z referatu podatków Urzędu Gminy, o dochodzie z ha przeliczeniowego lub wielkości gospodarstwa, zarówno w przypadku posiadania jak i nieposiadania gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku korzystania ze stypendium z innych źródeł – zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium,
  • wyrok sądowy o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika jeśli taka sytuacja ma miejsce

WNIOSKI z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 15 WRZEŚNIA 2017 r., w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zabierzowie (budynek gimnazjum wejście od strony boiska sportowego) pokój nr 5, ul. Kolejowa 15.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12-285-15-62 wew. 24

Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku są dostępne na stronie: http://www.gzeas.zabierzow.org.pl/index.php?id=22

Możesz również polubić…

Skip to content