Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać:

-w wersji elektronicznej – od dnia 1 lipca 2022 r.

– w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków złożonych w okresie:

  1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:
  • od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi do 30 listopada 2022 r.
  • od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r. nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
  • od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.
  1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
  • od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi do 31 października 2022 r.
  • od 1 września  2022  r. do 30 września 2022 r. nastąpi do 30 listopada 2022 r.
  • od 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r. nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
  • od 1 listopada  2022  r. do 30 listopada 2022 r. nastąpi do 31 stycznia 2023 r.
  • od 1 grudnia  2022  r. do 31 stycznia 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 oraz kryteria dochodowe przyznania do  świadczeń  pozostają bez zmian. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie: www.gopszabierzow.pl . Pod ww. adresem, w zakładkach dotyczących poszczególnych świadczeń można również znaleźć informacje dotyczące zasad ich przyznawania.

Możesz również polubić…

Skip to content