Świadczenia rodzinne – okres zasiłkowy 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017. Dotyczy to wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.) będą przyjmowane od 1 września br. w siedzibie Ośrodka.

Przypominamy, iż osoby, które aktualnie pobierają świadczenia na dzieci kontynuujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej powinny do dnia 12 września 2016 r. dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w roku szkolnym 2016/2017 (zasiłek rodzinny – dotyczy dzieci powyżej 16 roku życia, fundusz alimentacyjny – dotyczy osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2015/2016, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2016 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły/oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2016 r.

Na podstawie dostarczonego zaświadczenia/oświadczenia, bowiem mogą być wypłacane dodatki:

  • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
  • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
  • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 r. życia, a kontynuują naukę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu składania wniosków oraz ich rozpatrywania zawarte są na stronie internetowej Ośrodka (www.gops.zabierzow.org.pl ). Można je uzyskać również pod numerem tel. 12 285 19 16. Wnioski w wersji papierowej można składać w GOPS w Zabierzowie przy ul. Cmentarnej 2 lub w wersji elektronicznej za pomocą dostępnych systemów teleinformatycznych (szczegóły na stronie: http://bip.malopolska.pl/gopspolecznej12/Article/id,35832.html).

 Aby zachować ciągłość wypłat zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosek w sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017 należy złożyć do dnia 30 września 2016 r.

 Jeżeli wniosek wpłynie do Ośrodka w okresie od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 listopada 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.

Druki obowiązujących wniosków można pobrać w siedzibie lub na stronie ośrodka:

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. 3 sierpnia 2016

    […] Źródło: Świadczenia rodzinne – okres zasiłkowy 2016/2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabier… […]

Skip to content