Świadczenie „Dobry Start” przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

 ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

  • dowodzie osobistym,
  • numerze PESEL dziecka,
  • numerze telefonu komórkowego,
  • adresie mailowym,
  • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
  • nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

 Zapraszamy Państwa do kontaktu z ZUS:

  • podczas e-wizyty w ZUS,
  • w placówce ZUS,
  • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

 Ważne strony internetowe:

Możesz również polubić…

Skip to content