Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy (wnioski do pobrania)

Każdemu podmiotowi (w szczególności osobom fizycznym), który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym, przysługuje z tego tytułu świadczenie pieniężne. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia na okres nie dłuższy niż 120 dni liczonych od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (edycja: przedłużenie okresu: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1336 ).

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w godzinach otwarcia (pon. 9:00 – 17:00, wt.-pt. 8:00 – 16:00). Do jego uzupełnienia wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy, którego się gości, tj. imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL. Przyznanie i wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, która może obejmować oględziny miejsca zakwaterowania. Wnioski rozpatrywane są w terminie miesiąca od dnia ich złożenia. Świadczenie wypłacane jest z dołu za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania obywatelowi Ukrainy. Aby uzyskać świadczenie za kolejny okres, należy złożyć ponownie wniosek.

Dokumenty do pobrania:

wzór wniosku o świadczenie pieniężna za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (obowiązuje od 30 kwietnia)

 


Грошова допомога особам, які приймають громадян України

Будь-яка юридична особа (зокрема фізичні особи), яка забезпечує проживання та харчування громадян України, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом, має право на отримання грошової допомоги. Допомога надається у розмірі 40 злотих на особу на добу на термін не більше 120 днів. Він сплачується з дня фактичного надання громадянину України проживання та харчування не раніше 24 лютого цього року.

Заяву про призначення пільги можна подати до ґмінного центру соціального захисту населення м. Забєжув у робочі години (пн. 9:00 – 17:00, вт. – пт. 8:00 – 16:00). Для його заповнення необхідно мати дані громадянина України, який у васпроживає, тобто ім’я, прізвище та номер PESEL. Надання та виплата допомоги може залежати від перевірки умов проживання та харчування, яка може включати перевірку умов проживання/житла.

Заяви розглядаються протягом місяця з дня їх подання. Допомога виплачується за період фактичного надання житла громадянину України. Щоб отримати пільгу на наступний період, необхідно повторно подати заяву.

Możesz również polubić…

Skip to content