Świadczenie wychowawcze 500+ – nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. będzie można składać w formie papierowej wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w godzinach otwarcia GOPS (pon 9:00 – 17:00, wt – pt 8:00 – 16:00). W dalszym ciągu jest możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ZUS PUE i platformy Empatia.

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz w celu uniknięcia stania w kolejce, zachęcamy wszystkich do złożenia wniosków w formie elektronicznej.

Druki wniosków papierowych są do pobrania w przedsionku Ośrodka. Wniosek można także pobrać ze strony internetowej GOPS. Uzupełnione wnioski, w celu uniknięcia oczekiwania w kolejce, można wrzucać bezpośrednio do urny znajdującej się w przedsionku.

W przypadku przyznania świadczenia, informacja o tym fakcie zostanie wysłana z adresu e-mail 500plus@gopszabierzow.pl na adres e-mail wskazany we wniosku. Wysyłane informacje są zaszyfrowane w formacie ZIP, hasło do odczytania informacji stanowi numer PESEL wnioskodawcy.

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Wnioski złożone do dnia 30 kwietnia br. zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca br. Wnioski złożone do dnia 31 maja br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 lipca br., natomiast wnioski złożone do dnia 30 czerwca br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 sierpnia br. – w obu przypadkach wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Do pobrania:  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz w celu uniknięcia stania w kolejce, zachęcamy wszystkich do złożenia wniosków w formie elektronicznej.

Informator

 


Wykaz banków, z których można wysłać wniosek 500+ oraz założyć Profil Zaufany

 

Możesz również polubić…

Skip to content