Tematyka szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych organizowanych w roku 2018 przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Plan szkoleń na 2018 rok dla osób uprawnionych w ramach projektu Powiatu Krakowskiego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim –„ Lubię to III” współfinansowanego ze środków EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Plan szkoleń na rok 2018 dla osób uprawnionych w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (IV) – „Mania Pracowania IV” współfinansowanego ze środków EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Możesz również polubić…

Skip to content