Trzecie spotkanie grupy wsparcia dla chorych i ich opiekunów

W dniu 24.05.2018 r. o godzinie 14.00 w Zabierzowie Młynie odbyło się drugie spotkanie Projektu „ TYLKO RAZEM”, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie oraz Stowarzyszenie „ OSTOJA”.  Jest to projekt adresowany do osób starszych, chorych, samotnych, potrzebujących wsparcia w walce z chorobami neurologicznymi ( m.in. z chorobą Parkinsona, choroba Alzheimera, choroby tikowe itp.) czy osób opiekujących się osobami z takimi schorzeniami.  Również ci, którzy są chorzy, samotni  zmagają się z różnorodnymi chorobami wieku starczego czy innymi mogą wziąć udział w spotkaniach projektowych.

Kolejne, trzecie spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godzinie 15.00 ( czwartek) w Młynie Zabierzów, na które serdecznie zapraszamy. Z uwagi na duże zainteresowanie problemem , tematem tego spotkania będzie m. in. „ Depresja w chorobie – jak sobie radzić, jak pomóc choremu c.d.” oraz możliwość kontaktu z psychologiem.

Brak uczestnictwa we wcześniejszych spotkaniach nie uniemożliwia wzięcia udziału osobom zainteresowanym w tym spotkaniu czy następnych.

Szczegółowych informacji nt. projektu udzielają pracownicy socjalni GOPS Zabierzów, ul. Cmentarna 2 : Katarzyna Filo i Barbara Bała w godzinach pracy Ośrodka pon.-pt. 8.00 do 16.00 lub telefonicznie tel. 12 3975244 lub 12 2851413 wew. 14 jak również koordynator projektu Pani Jolanta Syrek tel. 501342619.

Spotkania w ramach projektu mają na celu umożliwienie osobom, rodzinom – pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Możesz również polubić…

Skip to content