Ważny komunikat dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze administracji rządowej i samorządowej podejmują szereg działań  zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed wirusem jest pozostanie w domu.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem osób najbardziej potrzebujących, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób samotnych – Urząd Gminy Zabierzów udostępnia dwa numery telefonów : 519 818 913  lub  (12) 283 07 12.

Jeżeli w Państwa sąsiedztwie zamieszkują osoby, które nie zostały objęte kwarantanną domową, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia, nie mogą samodzielnie zrobić zakupów lub podejmować innych prostych spraw życia codziennego, prosimy o kontakt pod wskazane numery telefonów. Pracownik Urzędu dyżurujący pod wskazanym numerem telefonu przekaże informacje o miejscu pobytu osoby potrzebującej Sołtysowi właściwej miejscowości.

Bądźmy w tym trudnym czasie solidarni i wrażliwi na potrzeby innych.

Z poważaniem.

Elżbieta Burtan

Wójt Gminy Zabierzów

Możesz również polubić…

Skip to content