Bezpłatna wymiana azbestowych pokryć dachowych dla osób o niskich dochodach

swiss_contribution

azbest

 

W związku z realizacją przez Gminę Zabierzów projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach szwajcarsko – polskiego programu współpracy prowadzony jest dodatkowy nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej w formie blachy stalowej.

O rzeczoną pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają niskie dochody. Projekt zakłada bezpłatny demontaż azbestowego pokrycia dachowego budynków mieszkalnych lub gospodarczych. Ilość otrzymanego wsparcia w postaci blachy stalowej jest zależna od ilości zdemontowanego pokrycia azbestowego. Nabór wniosków odbywa się w terminie do 28 października 2016r.

Formularze wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Zabierzów, ul. Rynek 1 w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub w pokoju 2.11.

Więcej informacji na temat Projektu uzyskać można u Koordynatora Projektu Pani Lucyny Gielas pod numerem telefonu (012) 283-07-55.

Możesz również polubić…

Skip to content