Wypłata świadczeń

Informujemy, że wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego oraz pomocy społecznej przewidzianych na kwiecień 2020 r. wyjątkowo została zrealizowana wcześniej, tj. przed Świętami Wielkanocnymi.

W miesiącu maju ww. świadczenia będą wypłacane w dotychczasowych terminach.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do osób, które pobierają świadczenia w kasie UG Zabierzów (czasowo przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej) o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. Natomiast osoby, które posiadają już konta bankowe prosimy o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę sposobu przekazywania świadczeń.

Uzupełnione i podpisane oświadczenie trzeba dostarczyć do Ośrodka lub zeskanować i przesłać na adres e-mailowy: gops@zabierzow.org.pl .

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ

Możesz również polubić…

Skip to content