Zabierzowska Karta Dużej Rodziny

Dnia 27 marca 2015 roku Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych „Zabierzowska Karta Dużej Rodziny”.  Adresatami programu są rodziny zamieszkałe na terenie gminy Zabierzów, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Już teraz rodziny wielodzietne mieszkające na terenie gminy Zabierzów mogą korzystać ze zniżek w jednostkach gminnych, takich jak: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji,  przedszkola samorządowe, Ośrodkek Sportowo-Rekreacyjnym oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Do naszych działań przyłączają się podmioty prywatne. Pełny spis instytucji znajduje się w zakładce „Oferty Partnerów”.

Do skorzystania z uprawnień z naszego programu konieczne jest posiadanie dokumentu identyfikującego członka rodziny wielodzietnej „Karta Dużej Rodziny” oraz dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie gminy Zabierzów.


Oferty Partnerów

Zaproszenie do współpracy

Skip to content