Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne zgodnie z art. 7 pkt 32 ustawy Prawo zamówień publicznych to odpłatne umowy  zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Ze względu na stosowane przepisy występuje podział zamówień publicznych na:

  • zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych
  • zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych  działają w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r ( Dz. U 2019 poz. 2019 ). Zasady zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych określa regulamin.

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Skip to content