Poniżej 130 000 zł netto

Zapytanie cenowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu – pomoc logopedy w miejscowości Karniowice, dla osoby dorosłej w wieku 75 lat z zaburzeniami logopedycznymi, w wymiarze 1 godziny tygodniowo (1 godz. = 60 min.)  do 31 grudnia  2024 r.
-21 maj 2024-

zapytanie cenowe -SUO logopeda

oferta cenowa (21.05.2024)

oświadczenie – SUO logopeda

informacje RODO

wyniki (06.06.2024)


Zapytanie cenowe na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych –  rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu – pomoc rehabilitanta  w miejscowości Niegoszowice dla osoby dorosłej w wieku 18 lat,  z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego –  Autyzm, w wymiarze 13 godzin w miesiącu (1 godz. = 60 min.)
w 2024 r.
-25 kwietnia 2024-

 

zapytanie cenowe – SUO rehabilitant

oferta cenowa (25.04.2024)

oświadczenie – SUO rehabilitant

informacja RODO

wyniki (10.05.2024)


Zapytanie cenowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu – pomoc logopedy w miejscowości Karniowice, dla osoby dorosłej w wieku 75 lat z zaburzeniami logopedycznymi, w wymiarze 1 godziny tygodniowo (1 godz. = 60 min.)  do 31 grudnia  2024 r.
-24 kwiecień 2024-

 

zapytanie cenowe – SUO logopeda

oferta cenowa (24.04.2024)

oświadczenie – SUO logopeda

informacja RODO

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania

wyniki (21.05.2024)

 


Zapytanie cenowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu – pomoc logopedy w miejscowości Karniowice, dla osoby dorosłej w wieku 75 lat z zaburzeniami logopedycznymi, w wymiarze 1 godziny tygodniowo (1 godz. = 60 min.) w okresie od kwietnia do 31 grudnia  2024 r.
-19 marzec 2024-

 

zapytanie cenowe – SUO logopeda

oferta cenowa (19.03.2024)

oświadczenie – SUO logopeda

informacja RODO

wyniki (02.04.2024)

wyniki (24.04.2024)


Zapytanie cenowe na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych –  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych – pomoc psychologa w miejscowości Niegoszowice dla osoby małoletniej w wieku 17 lat,  z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego –  Autyzm, w wymiarze 16 godzin w miesiącu (1 godz. = 60 min.) w okresie od marca 2024 r. do 19.04.2024 r.
-01 marzec 2024-

zapytanie cenowe – SUO psycholog

oferta cenowa (01.03.2024)

oświadczenie – SUO psycholog

informacja  RODO

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania

wyniki (15.04.2024)


Zapytanie cenowe na zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz drukarek na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zabierzowie
-05 luty 2024 r.-

 

zapytanie cenowe – sprzęt komputerowy

oferta cenowa (05.02.2024)

oświadczenie – sprzęt komputerowy

specyfikacja techniczna

informacja RODO

wyniki (12.02.2024)


Zapytanie cenowe na zakup i dostawę tonerów, tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych i innych części wymiennych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2024 r.
– 26 stycznia 2024 –

 

zapytanie cenowe – tonery

oferta cenowa (26.01.2024)

oświadczenie – tonery

wykaz tonerów

umowa tonery

informacja RODO

wyniki (05.02.2024)


Zapytanie cenowe na zakup środków czyszczących, środków higienicznych i innych produktów niezbędnych do utrzymania czystości na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2024 r.
– 05 stycznia 2024 –

 

zapytanie cenowe – środki czystości

oferta cenowa (05.01.2024)

oświadczenie – środki czystości

wykaz środków czystości

umowa – środki czystości

informacja RODO

wyniki (18.01.2024)

 


Zapytanie cenowe na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych –  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych – pomoc psychologa w miejscowości Niegoszowice dla osoby małoletniej w wieku 17 lat,  z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego –  Autyzm, w wymiarze 16 godzin w miesiącu (1 godz. = 60 min.) w okresie od stycznia 2024 r. do 19.04.2024 r.
-04 styczeń 2024-

zapytanie cenowe – psycholog

oferta cenowa (04.01.2024)

oświadczenie – psycholog

informacja RODO

wyniki (15.01.2024)

wyniki (22.01.2024)

wyniki (29.01.2024)

 


Zapytanie cenowe na zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2024 r.
– 04 stycznia 2024-

 

zapytanie cenowe – materiały biurowe

oferta cenowa (04.01.2024)

oświadczenie – materiały biurowe

spis materiałów biurowych

umowa – materiały biurowe

informacja RODO

wyniki (16.01.2024)


Zapytanie cenowe na wykonanie usługi polegającej na poprowadzeniu warsztatów praktycznych z szeroko rozumianego użytkowego rękodzieła artystycznego (m.in. haft, koronka, makrama) dla uczestników Klubu Senior+ w Zabierzowie w  wymiarze 8 godz. miesięcznie, w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.
-19.12.2023-

 

zapytanie cenowe – rękodzieło KS+

oferta cenowa (19.12.2023)

oświadczenie – rękodzieło KS+

informacja RODO

wyniki (28.12.2023)

 


Zapytanie cenowe na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu wieku na terenie gminy Zabierzów w 2023 i 2024 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz.U. z 2012 r., poz. 719).
-15.12.2023-

 

zapytanie cenowe – Rodzinny Dom Pomocy

oferta cenowa (15.12.2023)

oświadczenie – Rodzinny Dom Pomocy

wzór umowy

informacja RODO

wyniki (21.12.2023)

 


Zapytanie cenowe na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych –  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych – pomoc neurologopedy w miejscowości Więckowice dla osoby małoletniej z zaburzeniami neurologopedycznymi  w wieku 14 lat,  w wymiarze 10 godzin w miesiącu (1 godz. = 60 min.) w 2024 r.
-15 grudzień 2023-

 

zapytanie cenowe – neurologopeda

oferta cenowa (15.12.2023)

oświadczenie – neurologopeda

informacja RODO

wyniki (20.12.2023)

wyniki (28.12.2023)


Zapytanie cenowe na pełnienie funkcji asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie dla jednej rodziny, maksymalnie 12 godz. miesięcznie (1 godz.=60 min.) w okresie 01.01.2024 r. do 31.08.2024 r. oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy asystenta z rodziną w okresie 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. w wymiarze 6 godz. łącznie.
– 13 grudzień 2023 –

zapytanie cenowe – asystent rodziny

oferta cenowa (13.12.2023)

oświadczenie – asystent rodziny

informacja RODO

wyniki (20.12.2023)

wyniki (27.12.2023)


Zapytanie cenowe na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych –  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych – pomoc psychologa w miejscowości Niegoszowice dla osoby małoletniej w wieku 17 lat,  z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego –  Autyzm, w wymiarze 16 godzin w miesiącu (1 godz. = 60 min.) w okresie od 01.01.2024 r. do 19.04.2024 r.
-07 grudzień 2023-

zapytanie cenowe – psycholog SUO

oferta cenowa (07.12.2023)

oświadczenie – psycholog SUO

informacja RODO

wyniki (18.12.2023)


Zapytanie cenowe na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych – pomoc rehabilitanta w miejscowości Niegoszowice, dla osoby małoletniej w wieku 17 lat,  z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego – Autyzm, 13 godzin w miesiącu (1 godz.=60 min.) w okresie od 01.01.2024 r. do 19.04.2024 r.
-07 grudzień 2023-

 

zapytanie cenowe – rehabilitant SUO

oferta cenowa (07.12.2023)

oświadczenie – rehabilitant SUO

informacja RODO

wyniki (18.12.2023)

wyniki (20.12.2023)


Zapytanie cenowe na prowadzenie grupowych zajęć kinezyterapii przez rehabilitanta-fizjoterapeutę w Klubie Senior+ w Zabierzowie  2 razy w tygodniu po 3 godziny w 2024 r.
– 05 grudzień 2023 –

zapytanie cenowe – kinezyterapia

oferta cenowa (05.12.2023)

oświadczenie – kinezyterapia

informacja RODO

wyniki (18.12.2023)


Zapytanie cenowe na wykonanie usługi polegającej na poprowadzeniu warsztatów praktycznych z rękodzieła artystycznego dla uczestników Klubu Senior+ w Zabierzowie w  wymiarze maksymalnie 200 godzin rocznie, minimum 8 godz. miesięcznie (tj. 1 raz w tygodniu po 2 godz.).
-05 grudzień 2023-

zapytanie cenowe – rękodzieło

oferta cenowa (05.12.2023)

oświadczenie -rękodzieło

informacja RODO

wyniki (18.12.2023)


Zapytanie cenowe na miejsce w noclegowni dla osób z terenu gminy Zabierzów  w 2024 r.
– 04 grudnia 2023 –

 

zapytanie cenowe – noclegownia

oferta cenowa (04.12.2023)

oświadczenie – noclegownia

informacja RODO

wyniki (18.12.2023)

 


Zapytanie cenowe na miejsce w ogrzewalni dla osób z terenu gminy Zabierzów w 2024 r.
 – 04 grudnia  2023 –

 

zapytanie cenowe – ogrzewalnia

oferta cenowa (04.12.2023)

oświadczenie – ogrzewalnia

informacja RODO

wyniki (18.12.2023)


Zapytanie cenowe na udzielenie schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024r., osoby pochodzą z terenu gminy Zabierzów
– 04 grudnia 2023 –

 

zapytanie cenowe – schronienie

oferta cenowa (04.12.2023)

oświadczenie – schronienie

informacja RODO

wyniki (14.12.2023)


Świadczenie jednorazowej usługi cateringowej wraz z obsługą na spotkanie wigilijne dla 102 osób, w dniu 20 grudnia 2023 r. na potrzeby Klubu Senior+ w Zabierzowie
-01.12.2023 r.-

 

zapytanie cenowe – catering

oferta cenowa (01.12.2023)

oświadczenie – catering

informacja RODO

wyniki (08.12.2023)

 


Zapytanie cenowe na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebu w miejscowości Rudawa
-29 listopad 2023-

 

zapytanie cenowe – sprawowanie pogrzebu

oferta cenowa (29.11.2023)

oświadczenie – sprawowanie pogrzebu

zasady sprawowania pogrzebu – Uchwała

informacja RODO – sprawowanie pogrzebu

wyniki (30.11.2023)

 

 


Zapytanie cenowe na wykonanie usługi polegającej na udzielaniu poradnictwa psychologicznego dla klientów  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w wymiarze  24 godziny miesięcznie.
-27 listopad 2023-

 

Zapytanie cenowe – psycholog

oferta cenowa (27.11.2023)

oświadczenie – psycholog

informacja RODO

wyniki (08.12.2023)

 


Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu  12 godzin superwizji grupowej dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 04 wrzesień 2023 –

Zapytanie cenowe – superwizja

oferta cenowa (04.09.2023)

oświadczenie – superwizja

informacja RODO

wyniki (18.09.2023)


Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Asystenta rodziny w miejscowości Karniowice na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie dla jednej rodziny, maksymalnie 12 godz. miesięcznie ( 1 godz. = 60 min.) w 2023 r.
– 04 sierpień 2023 –

Zapytanie cenowe – Asystent rodziny

oferta cenowa (04.08.2023)

oświadczenie – Asystent rodziny

informacja RODO

wyniki (23.08.2023)

 


Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu  16 godzin superwizji grupowej dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 03 sierpień 2023 –

Zapytanie cenowe – superwizja

oferta cenowa (03.08.2023)

oświadczenie – superwizja

informacja RODO – zapytanie cenowe

wyniki (23.08.2023)

 


Zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zabierzowie
(cena ma zawierać dostawę)
-18 lipiec 2023 r.-

zapytanie cenowe – sprzęt komputerowy

oferta cenowa (18.07.2023 r.)

oświadczenie – sprzęt komputerowy

Specyfikacja Techniczna

umowa – sprzęt komputerowy

informacja RODO – zapytanie cenowe

wyniki (01.08.2023)

 


Zakup fabrycznie nowych mebli „ na wymiar” do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zabierzowie
(cena ma zawierać pomiar, projekt, wykonanie, dostawę, wniesienie oraz  montaż)
-01 czerwiec 2023 r.-

 

zapytanie ofertowe – meble

oferta cenowa (01.06.2023)

oświadczenie- meble

opis przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej

umowa – meble

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (15.06.2023)


Zapytanie ofertowe na zakup i montaż fabrycznie nowych rolet wewnętrznych do okien oraz demontaż i ponownych montaż rolet już zamontowanych – przeniesienie do innych pomieszczeń ( cena ma zawierać pomiar, wykonanie, dostawę, wniesienie oraz montaż i demontaż rolet)  na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 15 maj 2023 –

 

zapytanie ofertowe – rolety

oferta cenowa (15.05.2023)

oświadczenie – rolety

kosztorys oferty

informacja RODO-zapytanie ofertowe

wyniki (23.05.2023)

 


Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 09 luty 2023 –

 

zapytanie ofertowe – asystent rodziny

oferta cenowa (09.02.2023)

oświadczenie – asystent rodziny

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (22.02.2023)

 


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów, tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych i innych części wymiennych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2023 r.
– 10 stycznia 2023-

 

zapytanie ofertowe – tonery

oferta cenowa (10.01.2023)

oświadczenie -tonery

wykaz tonerów

umowa – tonery

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (24.01.2023)


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2023 r.
– 05 stycznia 2023-

 

zapytanie ofertowe – materiały biurowe

oferta cenowa (05.01.2023)

oświadczenie – materiały biurowe

wykaz materiałów biurowych

umowa – materiały biurowe

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (19.01.2023)


Zapytanie ofertowe na zakup środków czyszczących, środków higienicznych i innych produktów niezbędnych do utrzymania czystości na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2023 r.
– 04 stycznia 2023-

zapytanie ofertowe – środki czystości

oferta cenowa (04.01.2023)

oświadczenie – środki czystości

wykaz środków czystości

umowa – środki czystości

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (16.01.2023)

 


Zapytanie ofertowe na pełnienie neurologopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego w Więckowicach w 2023 roku
-23 grudnia 2022-

 

zapytanie ofertowe – neurologopeda -Więckowice

oferta cenowa (23.12.2022)

oświadczenie – neurologopeda

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (28.12.2022)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycyny pracy dla kandydatów do pracy oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie na lata 2023  oraz 2024
-13 grudzień 2022-

 

zapytanie ofertowe – medycyna pracy

oferta cenowa (13.12.2022)

formularz

oświadczenie – medycyna pracy

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (21.12.2022 r.)


Zapytanie ofertowe na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych –  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych – pomoc psychologa w miejscowości Niegoszowice dla osoby małoletniej w wieku 16 lat,  z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego –  Autyzm, w wymiarze 21 godzin w miesiącu (1 godz. = 60 min.) w 2023 roku.

 

zapytanie ofertowe – SUO psycholog

oferta cenowa (09.12.2022)

oświadczenie – SUO psycholog

informacja RODO – SUO psycholog

wyniki (27.12.2022)


Zapytanie ofertowe na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych – pomoc rehabilitanta w miejscowości Niegoszowice, dla osoby małoletniej w wieku 16 lat,  z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego – Autyzm, 9 godzin w miesiącu (1 godz.=60 min.) w 2023 r.

 

zapytanie ofertowe – SUO rehabilitant

oferta cenowa (09.12.2022)

oświadczenie – SUO rehabilitant

informacja RODO – SUO rehabilitant

wyniki (27.12.2022)

 


Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupowych zajęć kinezyterapii przez rehabilitanta-fizjoterapeutę w Klubie Senior+ w Zabierzowie,  2 razy w tygodniu maksymalnie po 4 godziny, w 2023 r.
– 08 grudzień 2022 –

 

zapytanie ofertowe – kinezyterapia

oferta cenowa (08.12.2022)

oświadczenie – kinezyterapia

informacja RODO

wyniki (16.12.2022 )


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na poprowadzeniu warsztatów praktycznych z rękodzieła artystycznego dla uczestników Klubu Senior+ w Zabierzowie, , w wymiarze maksymalnie 8 godzin miesięcznie ( tj. 1 raz w tygodniu po 2 godziny) w 2023 r.
-08 grudzień 2022-

zapytanie ofertowe – rękodzieło

oferta cenowa (08.12.2022)

oświadczenie – rękodzieło

informacja RODO

wyniki (16.12.2022)

 


Zapytanie ofertowe na miejsce w noclegowni dla osób z terenu gminy Zabierzów w 2023 r.
– 05 grudnia 2022 –

 

zapytanie ofertowe – noclegownia

oferta cenowa (05.12.2022)

oświadczenie – noclegownia

informacja RODO – noclegownia

wyniki (15.12.2022)

 


Zapytanie ofertowe na miejsce w ogrzewalni dla osób z terenu gminy Zabierzów w 2023 r.
 – 05 grudnia  2022 –

 

zapytanie ofertowe – ogrzewalnia

oferta cenowa (05.12.2022)

oświadczenie – ogrzewalnia

informacja RODO – ogrzewalnia

wyniki (15.12.2022)

 


Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osoby pochodzą z terenu gminy Zabierzów w 2023 r.
– 05 grudnia 2022 –

 

zapytanie ofertowe – schronienie

oferta cenowa (05.12.2022)

oświadczenie – schronienie

informacja RODO – schronienie

wyniki (15.12.2022)

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebu dla mieszkańca gminy Zabierzów, zmarłego na terenie gminy Zabierzów
-29 listopad 2022-

zapytanie ofertowe – sprawowanie pogrzebu

oferta cenowa ( 29.11.2022)

oświadczenie – sprawowanie pogrzebu

zasady sprawowania pogrzebu – Uchwała

informacja RODO – sprawowanie pogrzebu

wyniki (30.11.2022)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na udzielaniu poradnictwa psychologicznego dla klientów  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w wymiarze maksymalnie  32 godziny miesięcznie.
-24 listopad 2022-

 

zapytanie ofertowe – poradnictwo psychologiczne

oferta cenowa (24.11.2022)

oświadczenie – poradnictwo psychologiczne

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (08.12.2022)

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
-23 listopad 2022-

 

zapytanie ofertowe – kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ

oferta cenowa (23.11.2022)

oświadczenie – kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (05.12.2022)

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie z siedzibą przy ul. Cmentarnej 2, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w wymiarze 80 godzin miesięcznie.
-23 listopad 2022-

zapytanie ofertowe – usługa kompleksowego sprzątania

oferta cenowa (23.11.2022)

oświadczenie – usługa kompleksowego sprzątania

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (05.12.2022)

 

 


Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego ekspresu do kawy  (1 szt.) oraz filtrów do wody kompatybilnych z zaoferowanym ekspresem do kawy (3 szt.) na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomacy Społecznej w Zabierzowie (cena ma również zawierać dostawę i wniesienie)
-21 listopada 2022-

 

zapytanie ofertowe – ekspres do kawy

oferta cenowa (21.11.2022)

oświadczenie – ekspres do kawy

wykaz oferowanego produktu

wzór umowy

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (01.12.2022)

 

 

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebu w miejscowości Morawica
-26 września 2022-

 

zapytanie ofertowe – sprawowanie pogrzebu

oferta cenowa (26.09.2022)

oświadczenie – sprawowanie pogrzebu

zasady sprawowania pogrzebu – Uchwała

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (27.09.2022)

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebu w miejscowości Zabierzów
-30 maja 2022-

zapytanie ofertowe – sprawowanie pogrzebu

oferta cenowa (30.05.2022)

oświadczenie – sprawowanie pogrzebu

zasady sprawowania pogrzebu – Uchwała

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (03.06.2022)


 

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 16 maj 2022 –

 

zapytanie ofertowe – asystent rodziny

oferta cenowa (16.05.2022)

oświadczenie – asystent rodziny

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (27.05.2022)

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na świadczeniu pomocniczych prac administracyjnych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w kwietniu 2022 r. w wymiarze 160 godzin
-28 marzec 2022-

 

zapytanie  ofertowe – prace administracyjne

oferta cenowa (28.03.2022)

oświadczenie – prace administracyjne 

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (31.03.2022)

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na poprowadzeniu warsztatów praktycznych z rękodzieła artystycznego dla uczestników Klubu Senior+, w okresie od kwietnia 2022 r. do  grudnia 2022 r., w wymiarze maksymalnie 16 godzin miesięcznie
-18 marzec 2022-

 

zapytanie ofertowe – zajęcia z rękodzieła

oferta cenowa (18.03.2022)

oświadczenie – zajęcia z rękodzieła 

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (29.03.2022)


Zapytanie ofertowe na pełnienie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego
w Niegoszowicach, w 2022 roku
-07 marca 2022-

 

zapytanie ofertowe – rehabilitant -Niegoszowice

oferta cenowa (07.03.2022)

oświadczenie – rehabilitant

informacja RODO – zapytanie ofertowe

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania (21.03.2022)

wyniki (29.03.2022)

wyniki (10.05.2022)

 


Zapytanie ofertowe na pełnienie neurologopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego w Więckowicach w 2022 roku
-07 marca 2022-

 

zapytanie ofertowe – neurologopeda -Więckowice

oferta cenowa (07.03.2022)

oświadczenie – neurologopeda

informacja RODO – zapytanie ofertowe

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania (21.03.2022)

wyniki (29.03.2022)

wyniki (10.05.2022)


Zapytanie ofertowe na pełnienie psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego
w Niegoszowicach w 2022 roku
-07 marca 2022-

 

zapytanie ofertowe – psycholog – Niegoszowice

oferta cenowa (07.03.2022)

oświadczenie – psycholog

informacja RODO  -zapytanie ofertowe

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania (21.03.2022)

wyniki (29.03.2022)

wyniki (10.05.2022)


 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupowych zajęć kinezyterapii przez rehabilitanta-fizjoterapeutę 2 razy w tygodniu maksymalnie po 4 godziny w Klubie Senior+ w 2022 r.
– 24 luty 2022 –

 

zapytania ofertowe – kinezyterapia KS+ (24.02.2022)

oferta cenowa (24.02.2022)

oświadczenie -kinezyterapia

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (02.03.2022)


Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupowych zajęć kinezyterapii przez rehabilitanta-fizjoterapeutę 2 razy w tygodniu maksymalnie po 4 godziny w Klubie Senior+ w 2022 r.
– 08 luty 2022 –

 

zapytanie ofertowe – kinezyterapia KS+ (08.02.2022)

oferta cenowa (08.02.2022)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (24.02.2022)


Zapytanie ofertowe na zakup środków czyszczących, środków higienicznych i innych produktów niezbędnych do utrzymania czystości na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2022 r.
– 27 stycznia 2022-

 

zapytanie ofertowe – środki czystości (27.01.2022)

oferta cenowa (27.01.2022)

spis środków czystości

wzór umowy

informacja RODO -zapytanie ofertowe

wyniki (14.02.2022)


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2022 r.
– 27 stycznia 2022-

zapytanie ofertowe – materiały biurowe (27.01.2022)

oferta cenowa (27.01.2022)

spis materiałów biurowych

wzór umowy

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (14.02.2022)


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów, tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych i innych części wymiennych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2022 r.
– 18 stycznia 2022-

 

zapytanie ofertowe – tonery (18.01.2022)

oferta cenowa (18.01.2022)

wykaz  tonerów

wzór umowy

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (01.02.2022)


 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na pomocy i doradztwie merytorycznym i technicznym na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie  w zakresie realizacji Programu Osłonowego dla osób, które zamierzają przeprowadzić trwała zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy w 2022 roku
– 18 stycznia 2022 –

 

zapytanie ofertowe – doradztwo i wsparcie (18.01.2022)

oferta cenowa (18.01.2022)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (26.01.2022)

 


Zapytanie ofertowe na pełnienie neurologopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego w Więckowicach w 2022 roku
-22 grudnia 2021 –

 

zapytanie ofertowe – neurologopeda – Więckowice (22.12.2021)

oferta cenowa (22.12.2022)

informacja RODO-zapytanie ofertowe

wyniki (29.12.2021)

 


Zapytanie ofertowe na pełnienie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego
w Balicach w 2022 roku
– 15 grudnia 2021 –

zapytanie ofertowe – rehabilitant – Balice  (15.12.2021)

oferta cenowa (15.12.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (23.12.2021)


 

Zapytanie ofertowe na pełnienie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego
w Niegoszowicach, w 2022 roku
-10 grudnia 2021 –

 

zapytanie ofertowe – rehabilitant – Niegoszowice

oferta cenowa (10.12.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (21.12.2021)

 


Zapytanie ofertowe na pełnienie psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego
w Niegoszowicach, w 2022 roku
-10 grudnia 2021 –

 

zapytanie ofertowe – psycholog – Niegoszowice

oferta cenowa (10.12.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (21.12.2021)


Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
– 09 grudnia 2021 –

 

zapytanie ofertowe – schronienie (09.12.2021)

oferta cenowa (09.12.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (20.12.2021)


Zapytanie ofertowe na miejsce w noclegowni dla osób z terenu gminy Zabierzów
– 09 grudnia 2021 –

 

zapytanie ofertowe – noclegownia (09.12.2021)

oferta cenowa (09.12.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (20.12.2021)


Zapytanie ofertowe na miejsce w ogrzewalni dla osób z terenu gminy Zabierzów
 – 09 grudnia  2021 –

 

zapytanie ofertowe -ogrzewalnia (09.12.2021)

oferta cenowa (09.12.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (20.12.2021)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, w okresie od 02 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
-26 listopad 2021-

zapytanie ofertowe – obsługa BHP i PPOŻ

oferta cenowa (26.11.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (10.12.2021)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na udzielaniu poradnictwa psychologicznego dla klientów  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, w okresie od 02 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w wymiarze 32 godzin miesięcznie.
-26 listopad 2021-

zapytanie ofertowe – udzielanie poradnictwa psychologicznego (26.11.2021)

oferta cenowa (26.11.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (15.12.2021)


 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w wymiarze 80 godzin miesięcznie.
-26 listopad 2021-

zapytanie ofertowe – usługa kompleksowego sprzątania (26.11.2021)

oferta cenowa(26.11.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (10.12.2021)


 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na poprowadzeniu warsztatów praktycznych z rękodzieła artystycznego dla uczestników Klubu Senior+, w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w łącznym wymiarze 24 godzin
-18 październik 2021-

 

zapytanie ofertowe – warsztaty z rękodzieła artystycznego (18.10.2021)

oferta cenowa (18.10.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (26.10.2021)

 


 

Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych, stacjonarnych, metalowych regałów „ na wymiar” zabezpieczonych przed korozją do pomieszczenia archiwum Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zabierzowie (cena ma zawierać pomiar, projekt, wykonanie, dostawę, wniesienie oraz  montaż)
-13 lipiec 2021-

zapytanie ofertowe – zakup regałów (13.07.2021)

oferta cenowa (13.07.2021)

opis przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej

informacja RODO – zapytanie ofertowe

Wyniki (09.08.2021)


Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych mebli „ na wymiar” do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zabierzowie (cena ma zawierać pomiar, projekt, wykonanie, dostawę, wniesienie oraz  montaż)
-14 czerwiec 2021-

 

zapytanie ofertowe – zakup mebli (14.06.2021)

oferta cenowa (14.06.2021)

opis przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej

informacja RODO – zapytanie ofertowe

Wyniki (28.06.2021)

 


Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupowych zajęć kinezyterapii przez rehabilitanta-fizjoterapeutę 2 razy w tygodniu po 4 godziny w Klubie Senior+
– 08 czerwiec 2021 –

zapytanie ofertowe – rehabilitant KS+ (08.06.2021)

oferta cenowa (08.06.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

Wyniki (22.06.2021)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu  16 godzin superwizji grupowej dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 31 marzec 2021 –

zapytanie ofertowe – superwizja (31.03.2021)

oferta cenowa (31.03.2021)

informacja RODO – zapytanie ofertowe

Wyniki (15.04.2021)


Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych mebli „ na wymiar” do pomieszczeń Klubu Senior+ w Zabierzowie (cena ma zawierać pomiar, projekt, wykonanie, dostawę, wniesienie oraz montaż)
–  1  marca 2021 –

zapytanie ofertowe – meble (01.03.2021)

oferta cenowa (01.03.2021)

opis przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej

wzór umowy

informacja RODO – zapytanie ofertowe

Komunikat

Wyniki (16.03.2021)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu  16 godzin superwizji grupowej dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 26 luty 2021 –

zapytanie ofertowe – superwizja (26.02.2021)

oferta cenowa (26.02.2021)

informacja RODO _ zapytanie ofertowe

Komunikat

Wyniki (16.03.2021)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  polegającej na zapewnieniu gorących obiadów bezglutenowych dla ucznia chorego na celiakie
– 1 lutego 2021–

zapytanie ofertowe – dożywianie (01.02.2021)

oferta cenowa (01.02.2021)

wzór umowy

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (09.02.2021)


Zapytanie ofertowe na zakup tonerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2021 r.
– 26 stycznia 2021

zapytanie ofertowe – toner (26.01.2021)

oferta cenowa (26.01.2021)

wykaz tonerów

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wzór umowy

wyjaśnienie do zapytania ofertowego

wyniki (03.02.2021)

wyniki (03.02.2021)

 


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2021 r.
– 15 stycznia 2021-

zapytanie ofertowe – materiały biurowe (14.01.2021)

oferta cenowa (14.01.2021)

zestawienie materiałów biurowych

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wzór umowy

wyniki (26.01.2021)


Zapytanie ofertowe na zakup środków czyszczących, środków higienicznych i innych produktów niezbędnych do utrzymania czystości na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w 2021 r.
– 15 stycznia 2021-

zapytanie ofertowe – środki czyszczące (14.01.2021)

oferta cenowa (14.01.2021)

zestawienie środków czyszczących

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wzór umowy

wyniki (26.01.2021)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  polegającej na zapewnieniu gorących obiadów
bezglutenowych wraz z dowozem dla ucznia chorego na celiakie
7 stycznia 2021

zapytanie ofertowe – dożywianie bezglutenowe (07.01.2021)

oferta cenowa (07.01.2021)

oświadczenie – dożywianie bezglutenowe

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wzór umowy

Wyniki (01.02.2021)


Zapytanie ofertowe na pełnienie neurologopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego w Więckowicach, w 2020 roku
-30 grudnia 2020 –

zapytanie ofertowe _ specjalistyczne usługi opiekuńcze (30.12.2020)

oświadczenie _ specjalistyczne usługi opiekuńcze (30.12.2020)

oferta cenowa _ specjalistyczne usługi opiekuńcze

informacja RODO – specjalistyczne usługi opiekuńcze

wyniki (08.01.2021)


Zapytanie ofertowe na pełnienie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego w Balicach w 2021 roku
16 grudnia 2020

zapytanie ofertowe _ rehabilitant (16.12.2020)

oświadczenie _ rehabilitant (16.12.2020)

oferta cenowa _ rehabilitant

informacja RODO – rehabilitant

wyniki (29.12.2020)


Zapytanie ofertowe na pełnienie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego w Niegoszowicach w 2021 roku
11 grudnia 2020

zapytanie ofertowe _ rehabilitant (11.12.2020)

oświadczenie _ rehabilitant (11.12.2020)

oferta cenowa _ rehabilitant

informacja RODO – rehabilitant

wyniki (22.12.2020)


Zapytanie ofertowe na pełnienie psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego w Niegoszowicach w 2021 roku
11 grudnia 2020

zapytanie ofertowe _ psycholog (11.12.2020)

oświadczenie _ psycholog(11.12.2020)

oferta cenowa _ psycholog

informacja RODO – psycholog

wyniki (22.12.2020)


Zapytanie ofertowe na miejsce w ogrzewalni dla osób z terenu gminy Zabierzów
 – 8 grudnia  2020

zapytanie ofertowe _ ogrzewalnia (08.12.2020)

oświadczenie _ ogrzewalnia (08.12.2020)

oferta cenowa _ ogrzewalnia

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (22.12.2020)


Zapytanie ofertowe na miejsce w noclegowni dla osób z terenu gminy Zabierzów
8 grudnia 2020

zapytanie ofertowe _ noclegownia (08.12.2020)

oświadczenie _ noclegownia (08.12.2020)

oferta cenowa _ noclegownia

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (22.12.2020)


Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w postaci miejsca w schronisku dla bezdomnych w 2021 roku
8 grudnia 2020

zapytanie ofertowe _ schronienie (08.12.2020)

oświadczenie _ schronienie (08.12.2020)

oferta cenowa _ schronienie

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (22.12.2020)


Zapytanie ofertowe na zakup drukarek mobilnych na potrzeby GOPS Zabierzów
        –
04 grudnia 2020

zapytanie ofertowe – drukarki mobilne (04.12.2020)

oferta cenowa (04.12.2020)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wzór umowy

wyniki (14.12.2020)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  polegającej na zapewnieniu gorących obiadów
bezglutenowych wraz z dowozem dla ucznia chorego na celiakie
3 grudnia 2020

zapytanie ofertowe – dożywianie bezglutenowe (03.12.2020)

oferta cenowa (03.12.2020)

oświadczenie – dożywianie bezglutenowe

informacja RODO – zapytanie ofertowe

wyniki (21.12.2020)


Zapytanie ofertowe na pełnienie logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych
u małoletniego w Balicach, w 2020 roku
– 30 listopad 2020 –

zapytanie ofertowe – usługi logopedyczne (30.11.2020)

oferta cenowa (30.11.2020)

oświadczenie – usługi logopedyczne

informacja RODO zapytanie ofertowe

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania – do dnia 28.12.2020

wyniki (29.12.2020)


Zapytanie ofertowe na zakup serwera wraz z osprzętem, oprogramowaniem i licencjami dodatkowymi oraz serwera NAS
wraz z osprzętem na potrzeby GOPS Zabierzów
25 listopada 2020

zapytanie ofertowe – serwer wraz z osprzętem, oprogramowaniem i licencjami dodatkowymi oraz serwer NAS wraz z osprzętem (25.11.2020 )

oferta cenowa (25.11.2020)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wzór umowy

wyjaśnienie do zapytania ofertowego

wyniki (03.12.2020)


Zapytanie ofertowe na pełnienie logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych
u małoletniego w Balicach, w 2020 roku
– 20 listopad 2020 –

zapytanie ofertowe – usługi logopedyczne (20.11.2020)

oferta cenowa (20.11.2020)

oświadczenie – usługi logopedyczne

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (30.11.2020)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  polegającej na zapewnieniu gorących obiadów
bezglutenowych wraz z dowozem dla ucznia chorego na celiakie
19 listopada 2020

Zapytanie ofertowe – dożywianie bezglutenowe (19.11.2020)

oferta cenowa (19.11.2020)

oświadczenie – dożywianie bezglutenowe

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (01.12.2020)


Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego oraz drukarek na potrzeby GOPS Zabierzów
– 16 listopada 2020-

zapytanie ofertowe – sprzęt komputerowy oraz drukarki (16.11.2020)

oferta cenowa (16.11.2020)

informacja RODO zapytanie ofertowe

sprostowanie do zapytania ofertowego

wyniki (26.11.2020)


Zapytanie ofertowe na pełnienie logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych
u małoletniego w Balicach, w 2020 roku
– 7 października 2020 –

zapytanie ofertowe – usługi logopedyczne (07.10.2020)

oferta cenowa (07.10.2020)

oświadczenie – usługi logopedyczne

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (15.10.2020)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  polegającej na zapewnieniu gorących obiadów
bezglutenowych wraz z dowozem dla ucznia chorego na celiakie
– 5 października 2020-

zapytanie ofertowe – dożywianie bezglutenowe (05.10.2020)

oferta cenowa (05.10.2020)

oświadczenie – dożywianie bezglutenowe

informacja Rodo zapytanie ofertowe

wyniki (13.10.2020)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sprawianiu pogrzebu w miejscowości Rudawa
-25 września 2020-

zapytanie ofertowe – pogrzeb (25.09.2020)

oferta cenowa (25.09.2020)

oświadczenie – pogrzeb

informacja RODO zapytanie ofertowe

zasady sprawiania pogrzebu – uchwała

wyniki (28.09.2020)


Zapytanie ofertowe na pełnienie logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych
u małoletniego w Balicach, w 2020 roku
-22 września 2020-

zapytanie ofertowe – usługi logopedyczne (22.09.2020)

oferta cenowa (22.09.2020)

oświadczenie_logopeda

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (01.10.2020)


Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GOPS Zabierzów
-26 czerwca 2020 –

zapytanie ofertowe – sprzęt komputerowy (26.06.2020)

oferta cenowa (26.06.2020)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (07.07.2020)

wyniki (10.07.2020)


Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osoby bezdomnej z usługami opiekuńczymi
-21 lutego 2020 –

zapytanie ofertowe _ schronienie

oświadczenie_schronienie

oferta cenowa _schronienie

informacja RODO zapytanie ofertowe

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania do 06.03.2020 r.


Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości na potrzeby GOPS Zabierzów
-12 lutego 2020 –

zapytanie ofertowe – środki czystości (12.02.2020)

oferta cenowa (12.02.2020)

ŚRODKI CZYSTOŚCI_załącznik

ŚRODKI CZYSTOŚCI- poprawione zestawienie

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (25.02.2020)


Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w postaci miejsca w schronisku dla osoby bezdomnej z usługami opiekuńczymi
-11 lutego 2020 –

zapytanie ofertowe _ schronienie

oferta cenowa _schronienie

oświadczenie_schronienie

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (14.02.2020)


Zapytanie ofertowe na zakup tonerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
-23 stycznia 2020 –

zapytanie ofertowe – tonery(23.01.2020)

oferta cenowa (23.01.2020)

TONERY_załącznik poprawiony

TONERY-załącznik

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (04.02.2020)


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
-23 stycznia 2020 –

zapytanie ofertowe – mat. biurowe (23.01.2020)

oferta cenowa (23.01.2020)

MATERIAŁY BIUROWE- zestawienie

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (04.02.2019)


Zapytanie ofertowe na sprawienie pogrzebu
w miejscowości Rząska
-3 stycznia 2020 –

zapytanie ofertowe – pogrzeb

zasady sprawiania pogrzebu_uchwała_Dz.U

oświadczenie – pogrzeb

oferta cenowa – pogrzeb

informacja RODO zapytanie ofertowe

wynik (08.01.2020)


Zapytanie ofertowe na pełnienie neurologopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych
u małoletniego w Więckowicach, w 2020 roku
-20 grudnia 2019 –

zapytanie ofertowe -specjalistyczne usługi opiekuńcze _Więckowice

oświadczenie

oferta cenowa

informacja RODO

wyniki (31.12.2019)


Zapytanie ofertowe na pełnienie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych
u małoletniego w Balicach, w 2020 roku
-19 grudnia 2019 –

zapytanie ofertowe (19.12.2019)

oferta cenowa (19.12.2019)

oświadczenie

informacja RODO

wyniki (27.12.2019)


Zapytanie ofertowe na pełnienie logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych
u małoletniego w Balicach, w 2020 roku
-19 grudnia 2019 –

zapytanie ofertowe (19.12.2019)

oferta cenowa (19.12.2019)

oświadczenie – logopeda

informacja RODO

wyniki (31.12.2019)


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie cateringu na Wigilię dla 105 osób
-12 grudnia 2019 –

zapytanie ofertowe – Wigilia (12.12.2019)

oferta cenowa (12.12.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (18.12.2019)


Zapytanie ofertowe na pełnienie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych
u małoletniego w Niegoszowicach, w 2020 roku
-9 grudnia 2019 –

zapytanie ofertowe -specjalistyczne usługi opiekuńcze _Niegoszowice

oferta cenowa -specjalistyczne usługi opiekuńcze (09.12.2019)

oświadczenie – specjalistyczne usługi opiekuńcze

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (27.12.2019)


Zapytanie ofertowe na pełnienie psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego
w Niegoszowicach, w 2020 roku
-9 grudnia 2019 –

zapytanie ofertowe -specjalistyczne usługi opiekuńcze _Niegoszowice

oświadczenie – specjalistyczne usługi opiekuńcze

oferta cenowa -specjalistyczne usługi opiekuńcze (09.12.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (27.12.2019)


Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w postaci miejsca w schronisku dla bezdomnych w 2020 roku
-9 grudnia 2019 –

zapytanie ofertowe _ schronienie

oświadczenie_schronienie

oferta cenowa _schronienie

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (27.12.2019)


Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Klubie Senior +, w 2020 roku
-9 grudnia 2019 –

zapytanie ofertowe_ rehabilitant 2020

oferta cenowa – (09.12.2019)

oświadczenie – (09.12.2019)

informacja RODO

wyniki (20.12.2019)


Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GOPS Zabierzów
-21 listopada 2019 –

zapytanie ofertowe (21.11.2019)

oferta cenowa (21.11.2019)

informacja RODO

wyniki (02.12.2019)

wyniki po rezygnacji wybranego oferenta (03.12.2019)


Zapytanie ofertowe na catering dla 30 osób w GOPS Zabierzów
– 14 listopada 2019 –

zapytanie ofertowe (14.11.2019)

oferta cenowa (14.11.2019)

informacja RODO

wyniki (20.11.2019)


Zapytanie ofertowe na zakup 6 klimatyzatorów ściennych wraz z dostawą i montażem w GOPS Zabierzów
-7 listopada 2019 –

zapytanie ofertowe (07.11.2019)

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.

I piętro_rzut-skan

oferta cenowa (07.11.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (15.11.2019)


Zapytanie ofertowe na miejsce w ogrzewalni dla osób z terenu gminy Zabierzów
– 4 listopada 2019 –

zapytanie ofertowe _ ogrzewalnia

oferta cenowa _ogrzewalnia

oświadczenie_ogrzewalnia

informacja RODO zapytanie ofertowe

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania — do 06.12.2019


Zapytanie ofertowe na miejsce w noclegowni dla osób z terenu gminy Zabierzów
– 4 listopada 2019 –

zapytanie ofertowe _ noclegownia

oferta cenowa _noclegownia

oświadczenie_noclegownia

informacja RODO zapytanie ofertowe

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania — do 06.12.2019


Zapytanie ofertowe na poprowadzenie zajęć muzycznych
w Klubie Senior +
– 25 października 2019 –

zapytanie ofertowe_ zajęcia muzyczne (25.10.2019)

oświadczenie – (25.10.2019)

oferta cenowa (25.10.2019)

informacja RODO

wyniki (31.10.2019)


Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż nagłośnienia w Klubie Senior +
– 23 października 2019 –

zapytanie ofertowe (23.10.2019)

oferta cenowa (23.10.2019)

informacja RODO

wyniki (04.11.2019)


Zapytanie ofertowe na catering dla 100 osób, na spotkanie w Klubie Senior +
– 15 października 2019 –

zapytanie ofertowe _catering Senior+

oferta cenowa (15.10.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (21.10.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych w Zabierzowie
– 30 września 2019 –

zapytanie ofertowe_ rehabilitant (30.09.2019)

oświadczenie – (30.09.2019)

oferta cenowa – (30.09.2019)

informacja RODO

wyniki (04.10.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych w Balicach
u małoletniego z porażeniem mózgowym
– 26 września 2019 –

zapytanie ofertowe (26.09.2019)

oświadczenie -rehabilitant

oferta cenowa – rehabilitant (26.09.2019)

informacja RODO

wyniki (04.10.2019)


Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż nagłośnienia w Klubie Senior +
– 26 września 2019 –

zapytanie ofertowe_ montaż nagłośnienia (26.09.2019)

oferta cenowa (26.09.2019)

informacja RODO

wyniki (21.10.2019)


Zapytanie ofertowe na poprowadzenie zajęć „Wizerunek aktywnego Seniora” w Klubie Senior +
– 26 września 2019 –

zapytanie ofertowe (26.09.2019)

oferta cenowa (26.09.2019)

informacja RODO

wyniki (14.10.2019)


Zapytanie ofertowe na catering dla 100 osób, na spotkanie w Klubie Senior +
– 26 września 2019 –

zapytanie ofertowe _catering Senior+

oferta cenowa (26.09.2019)

informacja RODO

wyniki (14.10.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych w Balicach
u małoletniego z porażeniem mózgowym
– 25 września 2019 –

zapytanie ofertowe (25.09.2019)

oferta cenowa – logopeda (25.09.2019)

oświadczenie – logopeda

informacja RODO

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania

wyniki (14.10.2019)


Zapytanie ofertowe na zakup obiadów dla Klubu Senior +
w okresie od 15.07. do 31.08.2019 r.
– 5 lipca 2019 –

zapytanie ofertowe _catering Senior+

oferta cenowa – dożywianie_2019

oświadczenie – dożywianie

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (11.07.2019)


Zapytanie ofertowe na poprowadzenie zajęć florystycznych w sierpniu 2019 r. w Klubie Senior+
– 2 lipca 2019 –

zapytanie ofertowe_ zajęcia florystyczne (02.07.2019)

oświadczenie – (02.07.2019)

oferta cenowa – (02.07.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (15.07.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego chłopca z autyzmem w miejscowości Niegoszowice
– 27 czerwca  2019 –

zapytanie ofertowe -specjalistyczne usługi opiekuńcze _Niegoszowice

świadczenie – specjalistyczne usługi opiekuńcze

oferta cenowa -specjalistyczne usługi opiekuńcze

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (26.07.2019)


Zapytanie ofertowe na poprowadzenie warsztatów
z rękodzieła artystycznego w Klubie Senior +
– 18 czerwca  2019 –

zapytanie ofertowe_ rękodzieło (18.06.2019)

oferta cenowa – (18.06.2019)

oświadczenie – (18.06.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (15.07.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pomocniczych, wspierających działalność Klubu Senior +
– 12 czerwca  2019 –

zapytanie ofertowe_ pomoc w Klubie Senior +(12.06.2019)

oferta cenowa – (12.06.2019)

wyniki (24.06.2019)


Zapytanie ofertowe na poprowadzenie zajęć florystycznych w sierpniu 2019 r. w Klubie Senior+
– 12 czerwca  2019 –

zapytanie ofertowe_ zajęcia florystyczne (12.06.2019)

oświadczenie – (12.06.2019)

oferta cenowa – (12.06.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (02.07.2019)


Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci z terenu Zabierzowa w okresie wakacji tj. od 01.07. – 31.08.2019 r.
– 12 czerwca  2019 –

zapytanie ofertowe dożywianie_2019

oświadczenie – dożywianie

oferta cenowa – dożywianie_2019

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (24.06.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Zabierzów
– 11 czerwca  2019 –

zapytanie ofertowe_ psycholog (11.06.2019)

oświadczenie – (11.06.2019)

oferta cenowa – (11.06.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (24.06.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Zabierzów
– 11 czerwca 2019 –

zapytanie ofertowe_ rehabilitant (11.06.2019)

oświadczenie – (11.06.2019)

oferta cenowa – (11.06.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (24.06.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych w Balicach
u małoletniego z porażeniem mózgowym
– 4 czerwca 2019 –

zapytanie ofertowe logopedyczne specjalistyczne usługi opiekuńcze Balice (04.06.2019)

oferta cenowa – logopeda (04.06.2019)

oświadczenie – logopeda

informacja RODO zapytanie ofertowe

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania do dnia 01.07.2019 r.

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania — do 25.07.2019

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania — do 01.08.2019 r.

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania — do 21.08.2019 r.


Zapytanie ofertowe na świadczenie psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Zabierzów
– 27 maja 2019 –

zapytanie ofertowe_ psycholog (27.05.2019)

oświadczenie – (27.05.2019)

oferta cenowa – (27.05.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (11.06.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Zabierzów
– 27 maja 2019 –

zapytanie ofertowe_ rehabilitant (27.05.2019)

oświadczenie – (27.05.2019)

oferta cenowa – (27.05.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (11.06.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych w Balicach
u małoletniego z porażeniem mózgowym
– 20 maja 2019 –

zapytanie ofertowe (20.05.2019)

oferta cenowa – logopeda (20.05.2019)

oświadczenie – logopeda

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (11.06.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych w Balicach
u małoletniego z porażeniem mózgowym
– 20 maja 2019 –

zapytanie ofertowe (20.05.2019)

oferta cenowa – rehabilitant (20.05.2019)

oświadczenie – rehabilitant

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (11.06.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych w Niegoszowicach
u małoletniego z zaburzeniem rozwoju psychicznego – Autyzmem
– 4 marca 2019 –

zapytanie ofertowe (04.03.2019)

oświadczenie – rehabilitant

oferta cenowa (04.03.2019)

informacja RODO

wyniki (14.03.2019)


Zapytanie ofertowe na zakup usługi polegającej na dokonaniu wyceny kosztów wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy
u wskazanych przez GOPS Zabierzów mieszkańców gminy Zabierzów.

– 26 lutego 2019 –

zapytanie ofertowe (26.02.2019)

oferta cenowa – (26.02.2019)

oświadczenie – (26.02.2019)

uchwała

wyniki (14.03.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych w Niegoszowicach
u małoletniego z zaburzeniem rozwoju psychicznego – Autyzmem
– 20 lutego 2019 –

zapytanie ofertowe (20.02.2019)

oferta cenowa (20.02.2019)

oświadczenie

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (04.03.2019)


Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 29 stycznia 2019 –

zapytanie ofertowe_ asystent (29.01.2019)

oferta cenowa – (29.01.2019)

oświadczenie – (29.01.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (12.02.2019)


 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych przez rehabilitanta – fizjoterapeutę, 2 razy w tygodniu po 4 godziny
– 25 stycznia 2019 –

zapytanie ofertowe_ rehabilitant (25.01.2019)

oferta cenowa – (25.01.2019)

oświadczenie – (25.01.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (11.02.2019)


Zapytanie ofertowe na sprawienie pogrzebów w miejscowości Zabierzów w 2019 roku
– 21 stycznia 2019 –

zapytanie ofertowe – pogrzeb

oświadczenie – pogrzeb

oferta cenowa – pogrzeb

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (23.01.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w Niegoszowicach, dla osoby małoletniej z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego Autyzmem (pedagog specjalny)
– 18 stycznia 2019 –

zapytanie ofertowe

oświadczenie – specjalistyczne usługi opiekuńcze

oferta cenowa -specjalistyczne usługi opiekuńcze

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (01.02.2019)

 


Zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych przez rehabilitanta – fizjoterapeutę, 2 razy w tygodniu po 4 godziny
– 9 stycznia 2019 –

zapytanie ofertowe_ rehabilitant (09.01.2019)

oferta cenowa – (09.01.2019)

oświadczenie – (09.01.2019)

informacja RODO zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w Niegoszowicach, dla osoby małoletniej z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego Autyzmem (pedagog specjalny)
– 28 grudnia 2018 –

zapytanie ofertowe

oferta cenowa

oświadczenie

info RODO

Wyniki (18.01.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u kobiety w wieku 67 lat
– 20 grudnia 2018 –

zapytanie ofertowe (20.12.2018)

oferta cenowa (20.12.2018)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (08.01.2019)


Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w Niegoszowicach, dla osoby małoletniej z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego – Autyzmem
– 20 grudnia 2018 –

zapytanie ofertowe -specjalistyczne usługi opiekuńcze

oświadczenie – specjalistyczne usługi opiekuńcze

oferta cenowa -specjalistyczne usługi opiekuńcze (20.12.2018)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (28.12.2018)


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie Wigilii dla 110 osób na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 4 grudnia 2018 –

zapytanie ofertowe (04.12.2018)

oferta cenowa (04.12.2018)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (12.12.2018)


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 21 listopada 2018 –

zapytanie ofertowe – sprzęt komputerowy (21.11.2018)

oferta cenowa (21.11.2018)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (27.11.2018)


Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w postaci miejsca w schronisku dla matki z dzieckiem, z terenu gminy Zabierzów
– 15 listopada 2018 –

zapytanie ofertowe (15.11.2018)

oferta cenowa_schronienie

oświadczenie_schronienie

informacja RODO

wyniki (28.11.2018)


Zapytanie ofertowe na zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca
w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Osoby pochodzą z terenu gminy Zabierzów

– 09 listopada 2018 –

zapytanie ofertowe _ schronienie (09.11.2018)

oferta cenowa _schronienie

oświadczenie_schronienie

informacja RODO

wyniki (27.11.2018)


Zapytanie ofertowe na zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca
w ogrzewalni, dla osób z terenu gminy Zabierzów

– 09 listopada 2018 –

zapytanie ofertowe _ ogrzewalnia (09.11.2018)

oferta cenowa _ogrzewalnia

oświadczenie_ogrzewalnia

informacja RODO

wyniki (27.11.2018)


Zapytanie ofertowe na zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca
w noclegowni, dla osób z terenu gminy Zabierzów

– 09 listopada 2018 –

zapytanie ofertowe _ noclegownia (09.11.2018)

oferta cenowa _noclegownia

oświadczenie_noclegownia

informacja RODO

wyniki (27.11.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Niegoszowicach, u kobiety w wieku 83 lata
– 23 października 2018 –

zapytanie ofertowe usługi opiekuńcze (23.10.2018)

oferta cenowa

informacja RODO

wyniki (26.10.2018)


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 19 października 2018 –

zapytanie ofertowe – rehabilitacyjny (19.10.2018)

oferta cenowa (19.10.2018)

informacja RODO

wyniki (24.10.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Balicach, u mężczyzny w wieku 84 lata
– 18 października 2018 –

zapytanie ofertowe usługi opiekuńcze _ Balice (18.10.2018)

oferta cenowa (18.10.2018)

informacja RODO

wyniki (26.10.2018)


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 15 października 2018 –

zapytanie ofertowe – rehabilitacyjny (15.10.2018)

oferta cenowa (15.10.2018)

informacja RODO

zakończenie postępowania bez wyboru oferty (19.10.2018)


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 15 października 2018 –

zapytanie ofertowe – komputery (15.10.2018)

oferta cenowa (15.10.2018)

informacja RODO


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Nielepicach, u kobiety w wieku 94 lata
– 1 października 2018 –

zapytanie ofertowe (01.10.2018)

oferta cenowa (02.10.2018)

informacja RODO


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Rudawie, u mężczyzny w wieku 84 lata
– 10 września 2018 –

zapytanie ofertowe (10.09.2018)

oferta cenowa (10.09.2018)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (20.09.2018)


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– 5 września 2018 –

zapytanie ofertowe – sprzęt komputerowy (05.09.2018)

oferta cenowa (05.09.2018)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (21.09.2018)


Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w postaci miejsca w schronisku dla matki z dzieckiem, z terenu gminy Zabierzów
– 27 sierpnia 2018 –

zapytanie ofertowe (27.08.2018)

oferta cenowa (27.08.2018)

oświadczenie (27.08.2018)

Informacja RODO

wyniki (07.09.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Młynce, u kobiety w wieku 73 lata
– 22 sierpnia 2018 –

zapytanie ofertowe (22.08.2018)

oferta cenowa (22.08.2018)

informacja RODO

wyniki (27.08.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Nielepicach, u kobiety w wieku 94 lata
– 20 sierpnia 2018 –

zapytanie ofertowe (20.08.2018)

oferta cenowa (20.08.2018)

informacja RODO

wyniki (27.08.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u kobiety w wieku 66 lat
– 14 sierpnia 2018 –

zapytanie ofertowe (14.08.2018)

oferta cenowa (14.08.2018)

informacja RODO

wyniki (21.08.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Młynce, u kobiety w wieku 73 lata
– 9 sierpnia 2018 –

zapytanie ofertowe (09.08.2018)

oferta cenowa (09.08.2018)

informacja RODO

wyniki (10.08.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Młynce, u kobiety w wieku 85 lat
– 6 sierpnia 2018 –

zapytanie ofertowe (06.08.2018)

oferta cenowa (06.08.2018)

informacja RODO

wyniki (07.08.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Karniowicach, u mężczyzny w wieku 72 lata
– 2 sierpnia 2018 –

zapytanie ofertowe (02.08.2018)

oferta cenowa (02.08.2018)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (09.08.2018)


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi naprawy dachu domu jednorodzinnego w miejscowości Szczyglice
– 30 lipca 2018 –

zapytanie ofertowe – naprawa dachu

oferta cenowa – naprawa dachu

oświadczenie – naprawa dachu

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (31.07.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Balicach, u mężczyzny w wieku 80 lat
– 25 lipca 2018 –

zapytanie ofertowe (25.07.2018)

oferta cenowa (25.07.2018)

informacja RODO

wyniki (01.08.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Rząsce, u kobiety w wieku 97 lat
– 6 lipca 2018 –

zapytanie ofertowe (06.07.2018)

oferta cenowa (06.07.2018))

informacja RODO

wyniki (13.07.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u kobiety w wieku 57 lat
– 26 czerwca 2018 –

zapytanie ofertowe usługi opiekuńcze _ Zabierzów (26.06.2018))

oferta cenowa – uslugi opiekuncze (26.06.2018))

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (29.06.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego chłopca
w Balicach
– 21 czerwca 2018 –

zapytanie ofertowe logopedyczne specjalistyczne usługi opiekuńcze Balice (21.06.2018)

oferta cenowa – uslugi opiekuncze (21.06.2018)

oświadczenie – logopeda

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (28.06.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u kobiety w wieku 57 lat
– 15 czerwca 2018 –

zapytanie ofertowe usługi opiekuńcze _ Zabierzów (15.06.2018)

oferta cenowa – uslugi opiekuncze (15.06.2018)

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (21.06.2018)


Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w okresie wakacji w miejscowości Zabierzów
– 7 czerwca 2018 –

zapytanie ofertowe dożywianie_2018

oferta cenowa – dożywianie_2018

oświadczenie – dożywianie

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (21.06.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych u małoletniego chłopca
w Niegoszowicach
– 7 czerwca 2018 –

zapytanie ofertowe -specjalistyczne usługi opiekuńcze _Niegoszowice

oferta cenowa -specjalistyczne usługi opiekuńcze (07.06.2018)

oświadczenie – specjalistyczne usługi opiekuńcze

informacja RODO zapytanie ofertowe

wyniki (25.06.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Rząsce, u kobiety w wieku 96 lat
– 27 kwietnia 2018 –

zapytanie ofertowe (27.04.2018)

oferta cenowa (27.04.2018))

wyniki (10.05.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u mężczyzny w wieku 60 lat
– 27 kwietnia 2018 –

zapytanie ofertowe (27.04.2018)

oferta cenowa (27.04.2018)

wyniki (10.05.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u mężczyzny w wieku 86 lat
– 27 kwietnia 2018 –

zapytanie ofertowe (27.04.2018)

oferta cenowa (27.04.2018)

wyniki (09.05.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zelkowie, u mężczyzny w wieku 74 lata
– 20 kwietnia 2018 –

zapytanie ofertowe (20.04.2018)

oferta cenowa (20.04.2018)

wyniki (30.04.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u kobiety w wieku 57 lat
– 20 kwietnia 2018 –

zapytanie ofertowe (20.04.2018)

oferta cenowa (20.04.2018)

Zakończenie postępowania bez wyboru wykonawcy.


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u kobiety w wieku 96 lat
– 3 kwietnia 2018 –

zapytanie ofertowe (03.04.2018)

oferta cenowa (03.04.2018)

wyniki (30.04.2018)


Zapytanie ofertowe na sprawienie pogrzebu w miejscowości Zabierzów
– 22 marca 2018 –

zapytanie ofertowe (22.03.2018)

oferta cenowa

oświadczenie

wyniki (26.03.2018)


Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w postaci miejsca w Schronisku, dla maksymalnie 8 osób z terenu gminy Zabierzów
– 22 marca 2018 –

zapytanie ofertowe _ schronienie

oferta cenowa _schronienie

oświadczenie_schronienie

wyniki (19.04.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u kobiety w wieku 96 lat
– 19 marca 2018 –

zapytanie ofertowe (19.03.2018)

oferta cenowa (19.03.2018)

wyniki (23.03.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u kobiety w wieku 83 lata
– 13 marca 2018 –

zapytanie ofertowe (13.03.2018)

oferta cenowa (13.03.2018)

wyniki (25.03.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u kobiety w wieku 86 lat
– 12 marca 2018 –

zapytanie ofertowe (12.03.2018)

oferta cenowa (12.03.2018)

wyniki (16.03.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Kobylanach, u kobiety w wieku 93 lata
– 26 lutego 2018 –

zapytanie ofertowe (26.02.2018)

oferta cenowa (26.02.2018)

wyniki (07.03.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u podopiecznych GOPS
– 20 lutego 2018 –

zapytanie ofertowe (20.02.2018)

oferta cenowa (20.02.2018)

wynik (26.02.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie, u kobiety w wieku 85 lat
– 14 lutego 2018 –

zapytanie ofertowe (14.02.2018)

oferta cenowa (14.02.2018)

wyniki (26.02.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie,  u kobiety w wieku 57 lat
– 9 lutego 2018 –

zapytanie ofertowe (09.02.2018)

oferta cenowa (09.02.2018)

wyniki (16.02.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w Zabierzowie,  u kobiety w wieku 82 lata
– 7 lutego 2018 –

zapytanie ofertowe (07.02.2018)

oferta cenowa (07.02.2018)

wyniki (20.02.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie  specjalistycznych logopedycznych usług opiekuńczych u małoletniego chłopca w Balicach
– 18 stycznia 2018-

zapytanie ofertowe (18.01.2018)

oferta cenowa

oświadczenie – logopeda

wyniki (06.02.2018)


Zapytanie ofertowe na świadczenie  specjalistycznych psychologicznych usług opiekuńczych w Niegoszowicach u małoletniego chłopca
– 15 stycznia 2018-

zapytanie ofertowe -specjalistyczne usługi opiekuńcze _Niegoszowice

oferta cenowa -specjalistyczne usługi opiekuńcze

oświadczenie – specjalistyczne usługi opiekuńcze

wyniki (06.02.2018)


ARCHIWUM – ROK 2017

ARCHIWUM – ROK 2016


 
Skip to content