Zaproszenie na spotkanie – Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Rząsce

Drodzy Mieszkańcy Sołectwa Rząska i Gminy Zabierzów!!!

Od 1 lutego 2018 roku rozpoczyna swoją działalność Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy dla osób starszych na terenie Gminy Zabierzów szczególnie sołectwa Rząska, w Rząsce, ul. Krakowska 19, przy domu zakonnym Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Ośrodek będzie funkcjonował od 1 lutego do 31 grudnia 2018 roku z przerwą wakacyjną od 1 do 31 sierpnia 2018 roku. Jest to propozycja spędzenia czasu w atmosferze przyjaźni, zrozumienia i pogody ducha dla osób w wieku 60 + (kobiety i mężczyźni). W spotkaniach będą uczestniczyć także dzieci i młodzież, ta inicjatywa ma służyć  integracji międzypokoleniowej i wspieraniu postaw prospołecznych u dzieci i młodzieży. Zajęcia dla uczestników będą nieodpłatne, jednak osoba zdeklarowana  jest obowiązania uczestniczyć w nich systematycznie, co jest w interesie Ośrodka jak i uczestników. Osoba uczestnicząca wypełnia na początku tzw. deklarację uczestnictwa. Minimalna liczba uczestników to 30 osób dziennie. Spotkania będą się odbywały trzy razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) lub w inne dni w uzgodnieniu z prowadzącymi i uczestnikami. Przez cztery godziny dziennie, zasadniczo od 10:00 – 14:00, seniorzy będą mogli spędzić owocnie czas w miłym towarzystwie,  czynnie uczestnicząc w prowadzonych zajęciach i spotkaniach z ciekawymi osobami. Zajęcia będą prowadzone w blokach tematycznych przez profesjonalistów. ale także będą ciekawe spotkania nieformalne oraz prace ręczne i spotkania towarzyskie. Ośrodek zapewni uczestnikom zajęcia o charakterze: artystycznym, plastycznym i manualnym, kulinarnym, prozdrowotnym, intelektualnym, religijnym, krajoznawczo-turystycznym, integracyjnym. Zajęcia zaplanowane z udziałem dzieci będą się odbywały w godzinach popołudniowych lub w inne dni tygodnia. Każdego dnia będzie jeden posiłek oraz możliwość nieograniczona korzystania z ciepłych napojów (kawa, herbata) oraz z prasy codziennej i tygodniowej. Całość działań prowadzonych w Ośrodku Wsparcia ma na celu  wzrost satysfakcji z życia, poczucia sensu i własnej wartości, promowanie tego co wartościowe i piękne, nauka aktywnego spędzania czasu oraz troska o osobisty rozwój duchowy, emocjonalny i społeczny.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne w Rząsce, ul. Krakowska 19, dnia 3 lutego 2018 roku na godz. 14,30

Siostry Albertynki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Zgłoszenia i informacja pod numerem tel.  573053804

 

Działalność Ośrodka Wsparcia Seniorów jest współfinansowana ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i gminy Zabierzów.

Możesz również polubić…

Skip to content