Zaproszenie na spotkanie – Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Zabierzowie

Klub Integracji – zapraszamy starszych i młodszych mieszkańców gminy Zabierzów

Klub Integracji to miejsce wyjątkowe, tworzone z myślą o seniorach i współpracy międzypokoleniowej.  Ideą Klubu jest prowadzenie inspirujących działań adresowanych do środowiska seniorów oraz dzieci i młodzieży, opartych  o samopomoc oraz wymianę doświadczeń mieszkańców w różnym wieku.

W ramach Klubu Integracji wspólnie z uczestnikami zaplanujemy atrakcyjny program kulturalny i edukacyjny, oparty na historii i dziedzictwie naszego regionu. Wzajemna wymiana doświadczeń i poznawanie swoich pasji, z całą pewnością zaprocentuje zarówno
po stronie starszych, jak i młodszych uczestników.

Klub będzie działać 3 razy w tygodniu,  po 4 godziny, w tym minimum 2 razy w tygodniu działania będą realizowane wspólnie z dziećmi i młodzieżą. Spotykamy się we wtorki, czwartki i piątki, w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, Zabierzów. Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Inauguracja Klubu Integracji  – 2 lutego 2018 roku, godz. 16.00, w SCKiPGZ

Kontakt: Anna Styszko tel. 503 115 964

/Ośrodek Wsparcia Seniorów prowadzony jest przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych na zlecenie Gminy Zabierzów/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, w ramach projektu  „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą  – edycja 2018” współfinansowanego
ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Gminy Zabierzów/

Możesz również polubić…

Skip to content