Zmiana organizacji pracy GOPS od 4 maja 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Mając na uwadze aktualne działania administracji rządowej i samorządowej zmierzające w kierunku stopniowej likwidacji ograniczeń dostępu obywateli do usług świadczonych przez instytucje publiczne, zdecydowaliśmy o zakończeniu czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi stron w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 4 maja 2020 r.

Z uwagi na fakt, iż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nadal obowiązuje stan epidemii, w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników, zdecydowaliśmy o zmianie formuły dostępu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Podstawową formą załatwiania spraw urzędowych nadal pozostaje komunikacja elektroniczna (mail: gops@zabierzow.org.pl) lub telefoniczna.

Od dnia 4 maja 2020 r. osobiste stawiennictwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie będzie możliwe wyłącznie na parterze, gdzie przygotowano specjalnie zabezpieczone stanowisko bezpośredniej obsługi stron.

Nadal przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie umieszczona jest Skrzynka Podawcza, w której  – w sytuacji gdy nie jest konieczny kontakt z pracownikiem  – można pozostawić wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.

Jednocześnie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie prowadzi dystrybucje bezpłatnych maseczek, wielokrotnego użytku dla osób potrzebujących, które można odebrać osobiście w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Stanisław Myjak – Kierownik Ośrodka

Możesz również polubić…

Skip to content