Zmiany w Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Uprzejmie informujemy, że od 23 września 2020 roku ulega zmianie dzień pracy Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych w Rodzinie poza godzinami pracy tut. Ośrodka.

Punkt będzie teraz czynny w środy zamiast wtorku w godz.  16.00-18.00.

Powyższa zmiana związana jest z organizacją pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w czasie epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Możesz również polubić…

Skip to content