Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+ od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z podpisaną ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.

Zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie 3-miesiecznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w ww. terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.

Ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 lipca br. w formie elektroniczne, natomiast od 1 sierpnia br. osobiście w siedzibie Ośrodka.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi do końca października 2019 r. Natomiast wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone w kolejnych miesiącach nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Możesz również polubić…

Skip to content