Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

1 lipca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy m. in. przedłużają do dnia 30 września 2025 r. okres, w którym pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi, uznaje się za legalny. Rozszerzony został również krąg osób uprawnionych do pomocy o nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego małoletnie dzieci obywateli Ukrainy oraz o małoletnie dzieci małżonków obywateli Ukrainy. Ustawa uchyla także możliwość wnioskowania przez obywateli Ukrainy o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. Wnioski o tę pomoc można składać w tut. Ośrodku jedynie do 30 czerwca br. W przypadku osób starających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej od 1 lipca br. będzie również konieczne przeprowadzenie pełnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej – dotychczas do przyznania świadczeń wystarczyło złożenie oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Wygaszone zostaje świadczenie pieniężne związane z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych tzw. świadczenie 40 zł.

Możesz również polubić…

Skip to content