Inne działania (2024)

Nazwa zadania dofinansowanego z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych Rok realizacji zadania Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Tworzenie nowych Środowiskowych Domów Samopomocy i dofinansowania istniejących 2024 1 034 959,00 zł

 

Skip to content