Instytucje pomocowe i telefony zaufania

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2

tel. (12) 285-14-13

 

Komisariat Policji w Zabierzowie, ul. Sportowa 1

tel. (47) 832-11-00

tel. alarmowy 112, 997

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2

tel. (12) 285-40-20

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Krowodrza w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2

tel. 729-494-633

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie, ul. Rynek 1

tel. (12) 285-20-08 (czynny wtorek, czwartek w godz. 16.00-18.00)

 

Grupa Trzeźwiejących Alkoholików w Zabierzowie, ul. Kolejowa 11

tel. (12) 258-20-08 (środa w godz. 16.00-20.00)

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b

tel. (12) 421 82 42

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie, os. Krakowiaków 46

tel. (12) 425-81-70

 

Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały w Krakowie, os. Kościuszkowskie 2

tel. (12) 646-77-99

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6

tel. (12) 619-64-62

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6

tel. (12) 619-64-79

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel: 0 801-120-002

 

Poradnia telefoniczna „Niebieska Linia”

tel. (22) 668-70-00

 

Pomarańczowa Linia – Pomaga rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol

tel: 0 801-140-068

 

Zielona Linia – Porady i informacje na temat HIV/AIDS

tel: (22) 621-33-67

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Tel.0  800-121-212

 

Krakowski Telefon Zaufania

Godziny działania: codziennie od 16.00 do 21.00.
tel: (12) 413-71-33

 

Skip to content