Informacje

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do jej posiadania mają wszyscy rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Chodzi nie tylko o biologiczną matkę lub ojca, ale również rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Jednocześnie także i dzieci z wielodzietnych rodzin mają prawo ubiegać się o przyznanie karty dużej rodziny. Wniosek mogą złożyć:

  • do 18. roku życia,
  • do 25. roku życia, jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, jeśli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania karty jest to, by w chwili składania wniosku w rodzinie było co najmniej troje dzieci spełniających powyższe wymogi. 

Wszelkie informacje o ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne .

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzinnego

  • możliwość posługiwania się ,,TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY”

  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji

  • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg i zniżek rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek na terenie całego kraju jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

  • Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym,

  • Działasz na terenie całego kraju lub lokalnie- wypełnij formularz zgłoszeniowy KDR lub skontaktuj się bezpośrednio z negocjatorem Karty Dużej Rodziny, który uzgodni z Twoją firmą/instytucją szczegółowe uprawnienia współpracy, przeprowadzi wszystkie procedury i podpisze umowę w sprawie przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Kontakt dla firm/instytucji:

Iwona Nowak-Olszówska negocjator ds. Partnerów strategicznych i lokalnych Karty Dużej Rodziny telefon: 732 988 453, e-mail: iwona.olszowska@3plus.pl


AKTUALNOŚCI dotyczące Karty Dużej Rodziny

Skip to content