Informacje

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do jej posiadania mają wszyscy rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Chodzi nie tylko o biologiczną matkę lub ojca, ale również rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Jednocześnie także i dzieci z wielodzietnych rodzin mają prawo ubiegać się o przyznanie karty dużej rodziny. Wniosek mogą złożyć:

  • do 18. roku życia,
  • do 25. roku życia, jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, jeśli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania karty jest to, by w chwili składania wniosku w rodzinie było co najmniej troje dzieci spełniających powyższe wymogi. 

Wszelkie informacje o ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne .

Karta usługi – Karta Dużej Rodziny

 


AKTUALNOŚCI dotyczące Karty Dużej Rodziny

Skip to content