Konkursy

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „„Prowadzenie na terenie Gminy Zabierzów placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej”

(składanie ofert do 08.02.2024 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach konkursu


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

– nabór na stanowisko: informatyk 

 (składanie ofert do 15.12.2023 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu na terenie Gminy Zabierzów ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych

(składanie ofert do 07.12.2023 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach konkursu


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

(składanie ofert do 07.12.2023 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach konkursu


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu na terenie Gminy Zabierzów w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

(składanie ofert do 07.12.2023 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach konkursu


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

– nabór na stanowisko: pracownik socjalny (umowa na zastępstwo)

(składanie ofert do 25.08.2023 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

– nabór na stanowisko: pracownik socjalny

(składanie ofert do 30.06.2023 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru

 


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

– nabór na stanowisko: pracownik socjalny (umowa na zastępstwo)

(składanie ofert do 23.06.2023 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającej na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Zabierzów w okresie: marzec – grudzień 2023 r.

(składanie ofert do 24.02.2023 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach konkursu


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

– nabór na stanowisko: referent

(składanie ofert do 16.12.2022 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu na terenie Gminy Zabierzów ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych

(składanie ofert do 07.12.2022 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach konkursu


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

(składanie ofert do 07.12.2022 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach konkursu


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu na terenie Gminy Zabierzów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

(składanie ofert do 07.12.2022 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach konkursu


Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającej na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Zabierzów w okresie: marzec – grudzień 2022 r.

(składanie ofert do 25.03.2022 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach konkursu


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Zabierzów ośrodka wsparcia – klubu samopomocy

(składanie ofert do 07.12.2020 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

(składanie ofert do 07.12.2020 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu na terenie Gminy Zabierzów w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

(składanie ofert do 07.12.2021 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

– nabór na stanowisko: inspektor

(składanie ofert do 16.11.2021 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

– nabór na stanowisko: podinspektor

(składanie ofert do 16.11.2021 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

– nabór na stanowisko: podinspektor

(składanie ofert do 24.06.2021 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

– nabór na stanowisko: inspektor

(składanie ofert do 24.05.2021 r. do godz. 12.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. na terenie Gminy Zabierzów, placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej dla 15 dzieci”.

(składanie ofert do 10.02.2021 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu na terenie Gminy Zabierzów ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych

(składanie ofert do 10.02.2021 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającej na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Zabierzów, w okresie od lutego 2021 r. do grudnia 2021 r.

(składanie ofert do 10.02.2021 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającej na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Zabierzów, w okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r.

(składanie ofert do 18.12.2020 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(składanie ofert do 07.12.2020 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu na terenie Gminy Zabierzów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(składanie ofert do 07.12.2020 r. do godz. 10.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: referent 

(składanie ofert do 19.10.2020 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: referent (umowa na zastępstwo)

(składanie ofert do 06.07.2020 r. do godz. 12.00)

Informacja dotycząca zmiany planowanego terminu rozstrzygnięcia naboru na stanowisko referent

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na terenie Gminy Zabierzów, placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej dla 15 dzieci”.

(składanie ofert do 13.12.2019 r. do godz. 10.00)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu na terenie Gminy Zabierzów ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych

(składanie ofert do 13.12.2019 r. do godz. 10.00)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

(składanie ofert do 10.12.2019 r. do godz. 10.00)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu na terenie Gminy Zabierzów w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

(składanie ofert do 09.12.2019 r. do godz. 10.00)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: referent

(składanie ofert do 29.03.2019 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: pracownik socjalny

(składanie ofert do 20.03.2019 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: asystent rodziny

(składanie ofert do 04.03.2019 r. do godz. 16.00)

Informacja dot. przedłużenia postępowania na stanowisko asystent rodziny

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: kierownik Sekcji Pomocy Społecznej

(składanie ofert do 28.02.2019 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: pracownik socjalny

(składanie ofert do 25.01.2019 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: asystent rodziny

(składanie ofert do 21.01.2019 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: pomoc administracyjna

(składanie ofert do 30.11.2018 r. do godz. 16.00)

Informacja dot. przedłużenia postępowania na stanowisko pomoc administracyjna

Informacja o wynikach naboru


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: starszy referent

(składanie ofert do 30.11.2018 r. do godz. 16.00)

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na terenie Gminy Zabierzów, placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej dla 15 dzieci”.

(składanie ofert do 10.12.2018 r. do godz. 9.00)

ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu na terenie Gminy Zabierzów ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych

(składanie ofert do 10.12.2018 r. do godz. 9.00)

ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

(składanie ofert do 10.12.2018 r. do godz. 9.00)

ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu na terenie Gminy Zabierzów w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

(składanie ofert do 10.12.2018 r. do godz. 9.00)

ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: referent

(składanie ofert do dnia 7 września 2018 roku do godz. 15.00)

Informacja o wynikach naboru

 


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: referent

(składanie ofert do dnia 2 lipca 2018 roku do godz. 16.00 )

Informacja o wynikach naboru


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Zabierzów w okresie od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

(składanie ofert do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00 )

Zarządzenie_rozstrzygnięcie konkursu – działalność charytatywna 2018


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko: pracownik socjalny (umowa na zastępstwo)

(składanie ofert do 07.03.2018 r. do godz. 16.00)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko podinspektora

(składanie ofert do dnia 06.02.2018r. do godz. 16:00)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu na terenie Gminy Zabierzów dwóch ośrodków wsparcia – klubów samopomocy dla osób starszych

(składanie ofert do dnia 05.01.2018 r. do godz 9:00)

ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
starszy referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

(składanie ofert do dnia 01.12.2017r. do godz. 16:00)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

(składanie ofert do dnia 01.12.2017r. do godz. 16:00)
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na terenie Gminy Zabierzów placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej dla 15 dzieci.

(składanie ofert do dnia 08.12.2017r. do godz. 9:00)
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób na terenie Gminy Zabierzów w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
(składanie ofert do dnia 08.12.2017r. do godz. 9:00)
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dowozie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Zabierzów, Krzeszowice oraz Wielka Wieś.

(składanie ofert do dnia 24.03.2017r. do godz. 12.00)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającej na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Zabierzów w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

(składanie ofert do dnia 10.03.2017r. do godz. 12.00)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Otwarty konkurs ofert w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31.12.2017 r. na terenie Gminy Zabierzów, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 15 dzieci.

(składanie ofert do dnia 10.03.2017r. do godz. 12.00)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu na terenie gminy Zabierzów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w lokalu Oferenta, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 15 dzieci.

(składanie ofert do dnia 08.12.2016r. do godz. 12.00)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Otwarty Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu na terenie Gminy Zabierzów 

(składanie ofert do 08.12.2016r. do godz. 9.00)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu na terenie gminy Zabierzów placówki wsparcia dziennego

(składanie ofert do 18.07.2016 r. do godz. 12.00)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


 
Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dowozie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice

(składanie ofert do 18.07.2016 r. do godz. 12.00)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


 
Konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  polegającego na utworzeniu i prowadzeniu na terenie gminy Zabierzów placówki wsparcia dziennego
(składanie ofert do 13.06.2016 r. do godz. 12.00)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


 
Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko asystenta rodziny
(składanie ofert do 27.05.2016 r. do godz. 16.00)
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 


Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie
– nabór na stanowisko inspektora
(składanie ofert do 20.05.2016 r. do godz. 16.00)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 


Skip to content