Kategoria: Aktualności

GOPS w Zabierzowie zatrudni psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zatrudni psychologa do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u osoby małoletniej w wymiarze 16 godzin w miesiącu. Wymagania: – kwalifikacje w zawodzie psychologa; – co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe...

Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy w 2024 r.

26 stycznia 2024 r. Rada Gminy Zabierzów uchwałą Nr LIX/656/24 przyjęła Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy. Okres realizacji programu obejmuje 2024 rok....

Grupa wsparcia dla kobiet znajdujących się w kryzysie

Zapraszamy do udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet znajdujących się w kryzysie lub trudnej sytuacji rodzinnej. Mogą wziąć w niej udział osoby dorosłe, zamieszkujące na terenie gminy Zabierzów, zmagające się z kryzysem, potrzebujące...

Dodatek osłonowy w roku 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza...

Skip to content