Środowiskowy Dom Samopomocy w Radwanowicach

 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest środowiskowy dom samopomocy.
Świadczy on usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania
w życiu społecznym. Uczestnicy ŚDS mają zapewnione wyżywienie na miejscu, w tym jeden posiłek ciepły przygotowywany w ramach treningu kulinarnego.

Na terenie Gminy Zabierzów od 2011 roku działa środowiskowy dom samopomocy. Ośrodek jest prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta na zlecenie Gminy Zabierzów.

W 2018 roku na mocy porozumień międzygminnych z zajęć korzystały osoby zamieszkujące teren 5 gmin (14 mieszkańców Gminy Zabierzów, 10 mieszkańców Gminy Krzeszowice, 7 mieszkańców Gminy Liszki, 5 mieszkańców Gminy Czernichów, 2 mieszkańców Gminy Wielka Wieś – łącznie 38 osób).

W środowiskowym Domu Samopomocy usługi świadczone są od poniedziałku do piątku, miedzy godziną 7:00 a 15:00. Codziennie oferuje zajęcia wspierająco – aktywizujące w tym opiekę psychologiczną, terapię zajęciową i profesjonalną rehabilitację ruchową. Zajęcia są prowadzone w sposób zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb i możliwości każdego z Uczestników. Celem działań jest aktywizacja osób niepełnosprawnych i pomoc w osiąganiu przez nich samodzielności. Dlatego osoby te wspólnie z terapeutami gotują, sprzątają, dbają o dom, ćwiczą umiejętności ubierania się, poruszania, załatwiania spraw urzędowych. Pracownia plastyczna, sztuki użytkowej oraz rzemiosł różnych to miejsca rozwijania talentów artystycznych, w których powstają piękne i niepowtarzalne  przedmioty. Pracownia edukacyjna, komputerowa oraz pracownia umiejętności społecznych i życia codziennego nastawione są na prace nad rozwijaniem zainteresowań i umiejętności związanych z funkcjonowaniem we współczesnym świecie, przede wszystkim w wymiarze społecznym. Poza ścisłą terapią zajęciową oferuje także zajęcia treningu kulinarnego, gospodarczego, rozwijanie i kształtowanie kompetencji społecznych a także umiejętności spędzania czasu wolnego. Dodatkowo funkcjonuje sala terapeutyczna dla Uczestników z głębszą niepełnosprawnością, w której przestrzeń organizowana jest tak, by zapewnić im jak największy dostęp do różnorodnych bodźców sensorycznych, pobudzić do samodzielnej aktywności a także pomóc radzić sobie z przeżywanymi napięciami. Ważnym elementem tej przestrzeni jest Sala Wyciszeń, stworzona w ramach projektów grantowych Kraków Airport „Wspieramy Sąsiadów” oraz „Decydujesz, pomagamy” Tesco. Korzystamy też z Sali Doświadczania Świata Prowadzone są również liczne zajęcia o charakterze uspołeczniającym tj. wyjścia na basen, wspinaczkę, do kin, teatrów, bliższe i dalsze wycieczki turystyczne i krajoznawcze.

Informacje o aktualnych wydarzeniach w ŚDS w Radwanowicach:
https://albert.krakow.pl/pl/aktualnosci/

Skip to content