Poradnictwo w zakresie przemocy domowej oraz konfliktów rodzinnych

Poradnictwo w zakresie przemocy domowej oraz konfliktów rodzinnych skierowane jest do wszystkich osób, które doznają przemocy domowej, a także wszystkich tych, którzy szukają informacji na temat możliwości wsparcia i udzielenia pomocy osobom, które w ich przekonaniu są krzywdzone. Rozmowa ze specjalistą ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji i wiedzy na temat istoty zjawiska przemocy domowej, możliwości uzyskania wsparcia oraz przekazania konkretnych, praktycznych wskazówek, jak postępować, aby wydostać się z kręgu przemocy. Podstawowym zadaniem, takiego poradnictwa jest budzenie świadomości na temat szkodliwości przemocy w relacjach międzyludzkich, a w szczególności wśród członków rodziny. Rodzina stanowić powinna dla wszystkich bezpieczne miejsce pobytu, gdzie można znaleźć wsparcie i zrozumienie we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych. Dlatego też, jeśli ze strony najbliższych spotyka nas krzywda, tym bardziej czujemy się zranieni.

Przemoc domowa jest przestępstwem, które jest ścigane z mocy prawa i nikt nie powinien się na nią godzić. Doznawanie przemocy negatywnie wpływa na stan zdrowia psychicznego i fizycznego i może kształtować nasze relacje interpersonalne jeszcze przez wiele lat. Należy pamiętać, że nie wszystkie „gwałtowne” reakcje są zachowaniami przemocowymi. Na co dzień możemy spotkać się ze złością, agresją czy wejść z drugą osobą w konflikt. O ile w takiej relacji nie ma przewagi sprawcy nad ofiarą, jego wyraźnej dominacji, to nie można mówić o zjawisku przemocy. Dlatego ważne jest aby rozpoznać samo zjawisko przemocy, rozróżnić przemoc od konfliktu, dostrzec wpływ przemocy na funkcjonowanie rodziny.

Korzystając z poradnictwa w zakresie przemocy domowej oraz konfliktów rodzinnych można uzyskać informację o instytucjach pomocowych i osobach, które mogą udzielić wparcia, oraz o tym, jakie kroki należy podjąć aby tę pomoc uzyskać oraz kto i w jakim zakresie okaże się przydatny.

Poradnictwo w zakresie przemocy domowej oraz konfliktów rodzinnych prowadzi p. Jarosław Krenich.

Dyżury odbywają się w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00 dwa razy w miesiącu.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje p. Agnieszka Przygodzka (tel. 12 285–14–13 wew.17) lub sekretariat (tel. 12 285–14–13 wew.11).

Skip to content