Ośrodki Wsparcia dla Seniorów

W roku 2018 gmina Zabierzów przystąpiła do realizacji zadania publicznego „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu  powstały dwa Ośrodki Wsparcia Seniorów w Rząsce oraz w Zabierzowie.

Od roku 2019 funkcję Ośrodka Wsparcia Seniorów w Zabierzowie pełni Klub Senior+ w Zabierzowie (ul. Kolejowa 11 1 p.)

Ośrodek Wsparcia w Rząsce w roku 2021 prowadzi swoją działalność w okresie od marca do grudnia.

 


AKTUALNOŚCI dotyczące Ośrodka Wsparcia Seniorów w Zabierzowie

AKTUALNOŚCI dotyczące Ośrodka Wsparcia Seniorów w Rząsce

Skip to content