Ośrodki Wsparcia dla Seniorów

W roku 2018 gmina Zabierzów przystąpiła do realizacji zadania publicznego „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu  powstały dwa Ośrodki Wsparcia Seniorów w Rząsce oraz w Zabierzowie.

Od roku 2019 funkcję Ośrodka Wsparcia Seniorów w Zabierzowie pełni Klub Senior+ w Zabierzowie (ul. Kolejowa 11 1 p.), natomiast Ośrodek Wsparcia w Rząsce prowadzony jest na zlecenie Gminy Zabierzów przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Rząsce ul. Krakowska 19.

W roku 2023 wsparcie seniorów finansowane jest ze środków własnych Gminy Zabierzów oraz z częściowych odpłatności za zajęcia ponoszonych przez uczestników.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zabierzów nr XLVI/506/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. wysokość odpłatności wynosi:

dla OSOBY SAMOTNEJ

dochód miesięczny w przedziale od .. do..

KLUB SENIOR +
W ZABIERZOWIE

OŚRODEK WSPARCIA
W RZĄSCE

do 1552,00 zł

udział bezpłatny

udział bezpłatny

od 1552,00 zł do 1940,00 zł

8,10 zł

7,20 zł

od 1941,00 zł do 2328,00 zł

16,20 zł

14,40 zł

od 2329,00 zł do 2716,00 zł

32,40 zł

28,80 zł

od 2717,00 zł do 3104,00 zł

48,60 zł

43,20 zł

powyżej 3104,00 zł

64,80 zł

57,60 zł

 

dla OSOBY W RODZINIE (MIESZKAJĄCEJ ZE WSPÓŁMAŁŻONKIEM lub niepełnoletnim / niepełnosprawnym dzieckiem)

dochód miesięczny na osobę w rodzinie

 w przedziale od .. do..

KLUB SENIOR +
W ZABIERZOWIE

OŚRODEK WSPARCIA
W RZĄSCE

do 1200,00 zł

udział bezpłatny

udział bezpłatny

od 1200,00 zł do 1500,00 zł

8,10 zł

7,20 zł

od 1501,00 zł do 1800,00 zł

16,20 zł

14,40 zł

od 1801,00 zł do 2100,00 zł

32,40 zł

28,80 zł

od 2101,00 zł do 2400,00 zł

48,60 zł

43,20 zł

powyżej 2400,00 zł

64,80 zł

57,60 zł

 

Publikacje dla Seniorów

Poradnik „Bezpieczny Senior”

 

Dane adresowe Ośrodków:

KLUB SENIOR+ W ZABIERZOWIE ul. Kolejowa 11 (1p.) 32-080 Zabierzów

kontakt tel. kierownik Klubu p. Jadwiga Kalemba 530 043 119; j.kalemba@gopszabierzow.pl

OŚRODEK WSPARCIA SENIORÓW W RZĄSCE ul. Krakowska 19 30-199 Rząska

kontakt tel. kierownik Ośrodka s. Krzysztofa Babraj 603 125 705

 

 


AKTUALNOŚCI dotyczące Ośrodka Wsparcia Seniorów w Zabierzowie

AKTUALNOŚCI dotyczące Ośrodka Wsparcia Seniorów w Rząsce

Skip to content