Tryb udzielania pomocy

ABY UZYSKAĆ POMOC:

  1. Osoba zainteresowana lub osoba działająca w jej imieniu powinna złożyć wniosek o udzieleniu pomocy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej.
  2. Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie ustnej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego pisemnej, złożonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub przesłanej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów telefonicznej pod numer telefonu: (012) 285-14-13 lub (012) 397-52-44.
  3. Pomoc społeczna jest przyznawana w formie decyzji administracyjnej. Stronie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia i do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem GOPS w Zabierzowie.
  4. Przyznane świadczenia mogą być realizowane w formie pieniężnej lub w naturze.
Skip to content