Klub Senior+


Klub Senior+ w Zabierzowie został udostępniony seniorom w dniu 20 grudnia 2018 r. Jest to Ośrodek Wsparcia dla mieszkańców gminy Zabierzów powyżej 60 roku życia, działający w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Powstanie i bieżąca działalność Klubu Senior+ w Zabierzowie jest finansowana w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz 2021-2025 ze środków budżetu państwa oraz środków własnych gminy Zabierzów.

W roku 2021 całkowity koszt zadania publicznego: ”Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”  w Zabierzowie wynosi 79 387,52 zł. Kwota 37 335,50 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, pozostałe środki stanowią wkład własny gminy Zabierzów.

Dotacje z lat ubiegłych:
rok 2020: 43824 zł, 
rok 2019: 43496,90 zł,
rok 2018 (dotacja inwestycyjna): 67976,50 zł.

Siedziba Klubu znajduje się w budynku gminnym przy ul. Kolejowej 11 (dawny budynek Urzędu Gminy) na pierwszym piętrze. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji: dużą salę wyposażoną w meble oraz sprzęt służący do zajęć kinezyterapii, salę komputerową, szatnię, aneks kuchenny i toalety. Klub posiada schodołaz, który umożliwia osobom niepełnosprawnym pokonanie schodów na pierwsze piętro.

W warunkach pracy stacjonarnej Klub zaprasza seniorów od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie (za wyjątkiem dni świątecznych) według comiesięcznych harmonogramów.

Oferta Klubu obejmuje:

  1. Zajęcia kinezyterapii (aktywności ruchowej) prowadzone przez fizjoterapeutów;
  2. Zajęcia rękodzieła artystycznego (koronka klockowa, szydełkowa, haft, prace użytkowe na drutach, makrama)
  3. Zajęcia o charakterze arteterapii (plastyka, technika, muzyka)
  4. Zajęcia umysłowe (trening pamięci, gry i ćwiczenia logiczne, wykłady z różnych dziedzin nauki)
  5. Spacery i wycieczki
  6. Dostęp do komputera, ksero i skan,
  7. Podczas zajęć Klub oferuje ciepłe i zimne napoje oraz poczęstunek.

Kierownikiem Klubu jest p. Jadwiga Kalemba – kontakt w sprawie Klubu tel. 696 836 747.

Od 1 stycznia 2022 roku rekrutacja do Klubu  obejmuje:

  1. Złożenie w siedzibie Klubu (ul. Kolejowa 11 w Zabierzowie) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul Cmentarna 2 w Zabierzowie) wniosku o skierowanie do ośrodka wsparcia – Klubu Senior+ w Zabierzowie.
  2. Postępowanie administracyjne prowadzone przez pracownika socjalnego GOPS w Zabierzowie, którego obowiązkowym elementem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby składającej wniosek.
  3. Wydanie skierowania do ośrodka wsparcia wraz z decyzją o wysokości miesięcznej odpłatności za usługi świadczone w Klubie.

Odpłatność wyliczana jest indywidualnie w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie  zgodnie z  Uchwałą Nr XIII/149/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 listopada 2019 r. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Regulamin Klubu „Senior+” w Zabierzowie

 

 


Klub Senior+ na Facebooku

____________________________________________________________________________

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+

____________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE KLUBU SENIOR+

Skip to content