Klub Senior+


Klub Senior+ w Zabierzowie został udostępniony seniorom w dniu 20 grudnia 2018 r. Jest to Ośrodek Wsparcia dla  nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zabierzów powyżej 60 roku życia, działający w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Bieżąca działalność Klubu Senior+ w Zabierzowie jest realizowana w ramach Wieloletniego Programu  „Senior+” na lata 2015-2020 oraz 2021-2025

Dotacje z Budżetu Państwa przyznane w latach 2018 -2022:

rok 2022: 46 656 zł                                                                                                             

rok 2021: 37 335,50 zł
rok 2020: 43824 zł, 
rok 2019: 43496,90 zł,
rok 2018 (dotacja inwestycyjna): 67 976,50 zł.

W roku 2023 Klub jest finansowany wyłącznie ze środków własnych Gminy Zabierzów.

Siedziba Klubu znajduje się w budynku gminnym przy ul. Kolejowej 11 (dawny budynek Urzędu Gminy) na pierwszym piętrze. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji: dużą salę wyposażoną w meble oraz sprzęt służący do zajęć kinezyterapii, salę komputerową, szatnię, aneks kuchenny i toalety. Klub posiada schodołaz, który umożliwia osobom niepełnosprawnym pokonanie schodów na pierwsze piętro.

Klub zaprasza seniorów od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie (za wyjątkiem dni świątecznych)  w godzinach:

 • poniedziałek, środa, piątek od 9:00 do 13:00
 • wtorek, czwartek od 8:00 do 12:00 – zajęcia aktywności ruchowej prowadzone w kilkuosobowych grupach co godzinę.

Możliwa jest także działalność Klubu w innych godzinach lub dniach tygodnia wynikająca z comiesięcznych harmonogramów

Oferta Klubu obejmuje:

 • Zajęcia kinezyterapii (aktywności ruchowej) prowadzone przez fizjoterapeutów;
 • Zajęcia rękodzieła artystycznego (koronka klockowa, szydełkowa, haft, prace użytkowe na drutach, makrama)
 • Zajęcia o charakterze arteterapii (plastyka, technika, muzyka)
 • Zajęcia umysłowe (trening pamięci, gry i ćwiczenia logiczne, wykłady z różnych dziedzin nauki)
 • Spacery i wycieczki
 • Dostęp do komputera, ksero i skan,
 • Podczas zajęć Klub oferuje ciepłe i zimne napoje oraz poczęstunek.

kierownikiem Klubu jest p. Jadwiga Kalemba – kontakt  tel. 530 043 119; e-mail: j.kalemba@gopszabierzow.pl

Rekrutacja do Klubu  obejmuje:

 1. Złożenie w siedzibie Klubu (ul. Kolejowa 11 w Zabierzowie) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul Cmentarna 2 w Zabierzowie) wniosku o skierowanie do ośrodka wsparcia – Klubu Senior+ w Zabierzowie.
 2. Postępowanie administracyjne prowadzone przez pracownika socjalnego GOPS w Zabierzowie, którego obowiązkowym elementem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby składającej wniosek.
 3. Wydanie skierowania do ośrodka wsparcia wraz z decyzją o wysokości miesięcznej odpłatności za usługi świadczone w Klubie.

Odpłatność wyliczana jest indywidualnie w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie  zgodnie z  Uchwałą Nr XLVI/506/22 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2022 r. „Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia”.

 

Regulamin Klubu „Senior+” w Zabierzowie

 

 


Klub Senior+ na Facebooku

____________________________________________________________________________

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+

____________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE KLUBU SENIOR+

Skip to content