Programy realizowane ze środków budżetu państwa


Gmina Zabierzów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie realizuje programy finansowane oraz współfinansowane z budżetu państwa. W związku z tym jest jest zobowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 35a ustawy o finansach publicznych w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.).

 

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

 

Skip to content