Inne działania (2016)

Nazwa zadania dofinansowanego z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych Rok realizacji zadania Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Program „Asystent Rodziny”

2016

18 000,00 zł

Tworzenie nowych Środowiskowych Domów Samopomocy i dofinansowania istniejących

2016

507 834,00 zł

 

Skip to content