Program „Posiłek w szkole i w domu” (2019)


W roku 2019 Gmina Zabierzów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Świadczenia były finansowane do 60% ze środków z budżetu państwa, minimum 40% miała obowiązek wnieść gmina Zabierzów.

Zgodnie z umową nr 1/2019 zawartą pomiędzy gminą Zabierzów, a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 165 514,00 zł. Gmina Zabierzów przeznacza na realizację ww. zadania: 197 428,92 zł. Całkowity koszt realizacji Programu w 2019 r. wyniósł 362 942,92 złotych.

 

Skip to content