Program „Asystent rodziny na rok 2023”

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że Gmina Zabierzów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” tj. 22 listopada 2023 roku oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Zadanie polega na realizacji przez asystentów rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających a art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy dla Gminy Zabierzów wynosi 13 652,05 złotych, tj.

  • 2 200,00 złotych na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,
  • 11 452,05 złotych na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Całkowita wartość zadania w Gminie Zabierzów wynosi 14 970,00 zł.

PLAKAT

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.10 umowy nr 171/AR/FP/2023 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.

 

Skip to content