Rodzina 500+

rodzina_500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na każde dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

W gminie Zabierzów wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można złożyć od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych. Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres 2021/2022 w wersji papierowej będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w godzinach: poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 8:00 do 16:00.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca 2021 r.  do dnia 31 maja 2022 r.

Wnioski złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r. zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca br. Wnioski złożone do dnia 31 maja br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 lipca br., natomiast wnioski złożone do dnia 30 czerwca br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 sierpnia br. – w obu przypadkach wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Informator

Krótki informator

 


MATERIAŁY DO POBRANIA:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 2019/2021


AKTUALNOŚCI
dotyczące działań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Skip to content