Zawieszenie działalności dziennych placówek w związku z epidemią wirusa

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody nr 1/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku wszystkie placówki z terenu województwa małopolskiego czasowo zawieszają działalność do dnia 10 maja 2020 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów nr 75/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności w placówkach


Informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody nr 36/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku wszystkie placówki z terenu województwa małopolskiego czasowo zawieszają działalność do dnia 24 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów nr 67/2020 z dnia 14 kwietnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności w placówkach


Niniejszym informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną, na podstawie polecenia Wojewody nr 19/2020 z dnia 24 marca 2020 roku dotyczącego czasowego zamknięcia placówek wsparcia dziennego, Wójt Gminy Zabierzów do odwołania zawiesił działalność:

  • Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach,
  • Placówki Wsparcia Dziennego w Rząsce oraz
  • Klubów Seniora w Zabierzowie oraz w Rząsce

Zarządzenie  nr 55/2020 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2020 roku


Możesz również polubić…

Skip to content