Autor: S.Myjak

Nowy okres zasiłkowy 2024/2025

ZASIŁKI RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń Rodzinnych w Zabierzowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres świadczeniowy tj. 2024/2025...

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

1 lipca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowe...

Bon energetyczny – jednorazowe świadczenie pieniężne

Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym zostało wprowadzone nowe jednorazowe świadczenie. Wsparcie będą mogły otrzymać osoby, których przeciętny miesięczny dochód za 2023 r. nie przekroczył wskazanego w ustawie progu, tj.:...

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Urzędzie Gminy Zabierzów w 2024 roku będzie czynny od poniedziałku do piątku od 13.00 do 17.00. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 506-151-808 od...

Opieka wytchnieniowa dla dzieci/osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu do 24 roku życia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego. Opieka będzie realizowana poprzez zapewnienie  niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia opieki na zorganizowanym...

Pomoc żywnościowa w roku 2024

Od kilku lat mieszkańcy naszej gminy otrzymują wsparcie z Programu Pomoc Żywnościowa/Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową. Jest to wsparcie osób i rodzin potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych. Pomocą mogą być objęte osoby i...

Ankieta dotycząca analizy potrzeb w zakresie opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi

Gmina Zabierzów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie od stycznia 2025 r. planuje realizację programu pn. Rozwój usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie dotychczasowych opiekunów. W związku z powyższym zwracamy...

Praca na stanowisku pracownika socjalnego

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY PRACOWAĆ JAKO PRACOWNIK SOCJALNY I SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE ZAPRASZAMY do składania aplikacji w sekretariacie GOPS ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów lub na adres mailowy sekretariat@gopszabierzow.pl   Wymogi formalne, które muszą...

Skip to content