Autor: Zuzanna Puz

Działalność Klubu Senior+

Pierwszy kwartał 2021 roku seniorzy z Klubu Senior+ spędzili aktywnie. Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Klub pracował z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. Do codziennej komunikacji został wykorzystany  profil Klubu na facebook i...

Skip to content