Działalność Klubu Senior+

Pierwszy kwartał 2021 roku seniorzy z Klubu Senior+ spędzili aktywnie. Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Klub pracował z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. Do codziennej komunikacji został wykorzystany  profil Klubu na facebook i messanger. Były także dni, w których intensywnie „pracował” telefon dostępny nie tylko w godzinach otwarcia Klubu. Zgodnie z założeniami nowego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2021-2025 oferta Klubu (obecnie zdalna, a mamy nadzieję że wkrótce także stacjonarna) obejmuje zajęcia od poniedziałku do piątku.

Spośród tematów dominujących w codziennych aktualnościach warto podkreślić:

Wirtualne wycieczki – do wielu, nie tylko krakowskich muzeów. W okresie okołoświątecznym często gościły aktualności z krakowskiego Celestatu, gdzie do końca marca trwa Wystawa Szopek Krakowskich.

Muzyczne środy – czas, który seniorzy spędzają słuchając muzyki klasycznej i ludowej.  Z ciekawością zaglądaliśmy także do Zespołów Pieśni i Tańca.

Ćwiczenia ruchowe dla seniorów do wykonania w domowym zaciszu dominowały we wtorki i czwartki. Tematyka prozdrowotna obejmowała także profilaktykę stosowaną w czasie pandemii oraz podstawowe informacje dotyczącej zdrowej diety seniorów.

Piątkowe spotkania z przyrodą to przede wszystkim spotkania na Klekusiowej Łące czyli w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Klekusiowie. Seniorzy podglądali tam życie wielu gatunków zwierząt – wymagających opieki weterynaryjnej ale także zdrowych, które trudny okres zimy spędzały w bezpiecznym miejscu. Tematem spotkań przyrodniczych były także parki narodowe, cykl prac ogrodniczych – jednym słowem przyroda codzienna i od święta.

Podczas trzech miesięcy roku p. Jadwiga przygotowała prezentacje i filmy, które uatrakcyjniły tematykę zdalnych zajęć.

Okazją do rozwijania zdolności i umiejętności manualnych były zadane do wykonania w domu prace artystyczne. Materiały do tych zajęć rozdawane były podczas cotygodniowych, czwartkowych dyżurów klubowych. Spośród wykonanych prac można wymienić dekoracje walentynkowe i maski karnawałowe a w ostatnim czasie wiosenne kwiaty nie tylko z krepiny.

Oczywiście nie zabrakło treningu pamięci. W tym temacie królowało sudoku.

Plany na najbliższy czas są również twórcze i ambitne. W dalszym ciągu będziemy podróżować wirtualnie po naszym kraju. Na przełomie marca i kwietnia rozpocznie się kolejny sezon lęgowy dający możliwość podglądania nie tylko bocianów. Już w kwietniu domowe zacisza seniorów zamienią się w warsztaty  rzeźbiarskie – praca z glinką samoutwardzalną będzie wyzwaniem dla wszystkich. Dalsze sekrety i plany Klubu Senior+ będą publikowane między innymi na facebook. Do grona „klubowiczów” cały czas zapraszamy nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zabierzów w wieku powyżej 60 lat.

Możesz również polubić…

Skip to content