Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

LGD Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 4 grudnia 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. Szczegółowe informacje na:

http://www.bliskokrakowa.pl/pl/nabor-4-2017

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017:

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje z zakresu

podejmowania działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 4 grudnia 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content