Bezpłatne usługi wsparcia świadczone przez OWON Kraków GRZEGÓRZKI

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI (OWON KRAKÓW GRZEGÓRZKI) informuje o bezpłatnych usługach wsparcia dla osób, które wymagają opieki, jak również opiekują się swoimi bliskimi lub innymi osobami niesamodzielnymi.

Ośrodek powstał z myślą o opiekunach nieformalnych (faktycznych, rodzinnych) osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (Metropolia Krakowska) oraz o osobach opiekujących się i potrzebujących opieki poprzez wysokiej jakości usługi społeczne dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

W ramach działalności Ośrodka OWON oferowane są:

  • Wsparcie edukacyjne, doradcze i informacyjne dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych (np. porady psychologiczne, prawne, medyczne, pielęgniarskie itp.)
  • Usługę odciążeniową dla opiekunów i nieformalnych (tzw. wytchnieniowa, polegająca na czasowej profesjonalnej opiece nad osobą niesamodzielną podczas nieobecności opiekuna)
  • Wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego
  • Zapewnienie osobom niesamodzielnym poczucia komfortu i bezpieczeństwa (poprzez udzielanie wsparcia w formie zdalnej lub w warunkach domowych)
  • Utrzymanie jak najdłużej aktywności i autonomii osób niesamodzielnych, w tym także starszych i pozostawania w ich dotychczasowym środowisku zamieszkania.

Skorzystanie z jakiejkolwiek formy pomocy w ramach Ośrodka Wsparcia OWON jest bezpłatne ponieważ finansowanie kosztów usług Ośrodka pokrywa Fundacja ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie nr RPM P.09.02.02-12-0372/19.

Ośrodek Wsparcia Kraków — Grzegórzki zlokalizowany jest w siedzibie Fundacji MIS w Krakowie przy al. I. Daszyńskiego 16. Czynny jest w dni robocze w godz. 9-15. Telefon do Ośrodka: 12 200 29 26 lub 574 999 457.

Wszystkie informacje o możliwości skorzystania z pomocy wsparcia znaleźć można na stronie internetowej https://opiekunowienieformalni.pl

Plakat informujący o usługach Ośrodka Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Kraków GRZEGÓRZKI

Możesz również polubić…

Skip to content