GOPS w Zabierzowie zatrudni psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zatrudni psychologa do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u osoby małoletniej w wymiarze 16 godzin w miesiącu.

Wymagania:

– kwalifikacje w zawodzie psychologa;

– co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której  uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno -edukacyjno-wychowawczym, warsztacie terapii zajęciowej lub innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie przy ul. Cmentarnej 2  lub telefoniczny pod numerem 12 285 14 13 wew. 14.

Możesz również polubić…

Skip to content