Kategoria: Pomoc społeczna

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ / Informacje dla obywateli Ukrainy

  ЛЕГАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ Якщо громадянин України законно в’їхав на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір перебувати на території Республіки Польща, його перебування вважається законним протягом 18...

Czytaj dalej...

Продовольча допомога за програмою POPŻ / Pomoc żywnościowa w ramach programu POPŻ

Громадяни України, які прибули до Польщі безпосередньо з території  України в період з 24 лютого 2022 року через збройний конфлікт, можуть отримати підтримку в рамках Оперативної програми «Продовольча допомога», співфінансованої Європейським Союзом. Він підтримує...

Czytaj dalej...

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Świadczenia z pomocy społecznej przysługują cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: zezwolenia na pobyt stały; zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1...

Czytaj dalej...

Solidarni z Ukrainą

Informujemy, że do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie można przynosić dary dla mieszkańców Ukrainy. Zgodnie z otrzymaną informacją najpotrzebniejsze rzeczy to: koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), materace, ubrania, peleryny...

Czytaj dalej...
Skip to content