Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą

Zapraszamy na udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Mogą wziąć w niej udział osoby dorosłe, zamieszkujące na terenie gminy Zabierzów, uwikłane w przemoc, potrzebujące zrozumienia, wsparcia i informacji we własnej sytuacji życiowej. Kameralna grupa uczestników zapewnia poufność, poczucie bezpieczeństwa, stwarza przestrzeń do dzielenia się własnymi doświadczeniami i przeżyciami. Wspólna rozmowa jest szansą na zrozumienie siebie i swoich emocji, nowe spojrzenie na doznawane trudności, umożliwia poznanie mechanizmów dotyczących przemocy i radzenia sobie z nią.

Celem grupy wsparcia jest:

  • Wzmocnienie więzi społecznych, nawiązanie relacji z osobami doznającymi podobnych problemów.
  • Uzyskanie zrozumienia i wsparcia od osób w podobnej sytuacji życiowej.
  • Obalanie mitów i zmiana stereotypowego myślenia dotyczącego zjawiska przemocy, roli kobiety i mężczyzny w rodzinie i związku.
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie (cykl i fazy przemocy).
  • Zapoznanie się z mechanizmami stosowania przemocy, utrudniającymi zmianę oraz działanie.
  • Praca nad własnymi emocjami, zrozumienie siebie, swoich doświadczeń życiowych i przeżyć.
  • Wzmocnienie poczucia własnej wartości, siły, możliwości decydowania i zmiany własnej sytuacji.

W trudnych sytuacjach życiowych ważne jest zrozumienie, poczucie, że nie jesteśmy sami z problemem.

„Odwaga to nie brak strachu, to świadomość że są rzeczy ważniejsze niż strach”

 

Spotkania będą się odbywać dwa razy w miesiącu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie we wtorki o 16:30. Grupa ma formę otwartą, mogą dołączyć do niej kolejne osoby będące na różnych etapach zmagania się ze zjawiskiem przemocy. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu (12) 285 14 13 (wew. 17) lub adresem mailowym: gops@zabierzow.org.pl.

Pierwsze spotkanie grupy zaplanowane jest na 30 stycznia 2018 r. o godzinie 16:30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, sala nr 9.

Grupa prowadzona jest przez panią Justynę Wilkowską Michalczyk – psychologa, psychoterapeutę, będącą w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psycholog na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią osób dorosłych i młodzieży oraz interwencją kryzysową. Pani Justyna posiada doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z różnymi problemami życiowymi oraz sytuacjami kryzysowymi, również cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, lękowe, osobowości oraz psychotyczne.

Możesz również polubić…

Skip to content